Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta

Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta

11.4.2017 12:00

Valviran ohje 6/2017

Ohje viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta (osa B) (pdf)

Tupakkalaissa kielletään tupakointi asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Asuntoyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisiä ja yleisiä sisätiloja, joissa tupakointi on kielletty, ovat esimerkiksi porraskäytävä, ullakko- ja kellaritilat, kerhotilat sekä yhteinen sauna. Tällaisiin yhteisiin ja yleisiin sisätiloihin ei myöskään saa järjestää tupakointia varten tarkoitettua erillistä huonetta tai muuta tilaa.

Asuntoyhteisö saa lisäksi halutessaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla. Tupakkalaki ei rajoita asuntoyhteisön oikeutta järjestyssäännöissään kieltää tupakointi myös muilla kuin säännöksessä mainituilla yhteisillä ulkoalueilla. Asuntoyhteisö voi siten halutessaan järjestyssäännöissään kieltää tupakoinnin myös esimerkiksi hallitsemallaan yhteisellä ulkoterassilla tai pysäköintialueella. Päätös yhteisten ulkoalueiden tupakointikieltoa koskien tehdään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai muun asuntoyhteisöön sovellettavan lain mukaisessa järjestyksessä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa tupakkalain (549/2016) 6 §:n perusteella ohjeet tupakkalakia valvoville viranomaisille asuntoyhteisöjä koskevista tupakointikielloista ja -rajoituksista. Tämä ohje korvaa aiemman Valviran 05.04.2017 päivätyn ohjeen (dnro V/23020/2017).  Asuntoyhteisöille tarkoitettu ohje (osa A, versio 05.06.2017) on saatavilla Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton verkkosivuilla.