Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ohje rakennusten vesilaitteistojen veden laadun riskinarviointiin – tarkoituksena legionellabakteerien ennaltaehkäisy

Ohje rakennusten vesilaitteistojen veden laadun riskinarviointiin – tarkoituksena legionellabakteerien ennaltaehkäisy

17.2.2023 08:30 / Uutinen

Legionellabakteereihin aletaan kiinnittää erityistä huomiota 12.1.2023 uudistuneiden terveydensuojelulain (763/1994) ja talousvesiasetuksen (1352/2015) ansiosta. Riskinarvioinnilla ja tarvittaessa valvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään rakennusten vesijärjestelmien aiheuttamat terveyshaitat.

Legionella voi aiheuttaa ihmiselle vakavan legionelloosikeuhkokuumeen. Tapauksia tilastoidaan Suomessa keskimäärin 30 vuosittain. Yleisin tartuntareitti on vesiaerosolien hengittäminen suihkussa tai porealtaasta. Legionellabakteeri ei tartu juotavan veden välityksellä.

Legionellabakteerien ennaltaehkäisy

Legionellabakteerien torjumiseksi rakennusten omistajien on hyvä tehdä rakennusten vesilaitteistoille veden laatua koskeva riskinarviointi. Säädökset velvoittavat tekemään riskinarvioinnin rakennuksille, joissa suuri määrä ihmisiä voi altistua veden aiheuttamille riskeille. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi majoitustoimintaan tarkoitetut tilat, yleisölle avoimet kylpylät, uimahallit, maauimalat ja saunat, tehostetun palveluasumisen tai laitoshoitoa antavat sosiaalihuollon yksiköt sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastot.

Erityisen tärkeää on huolehtia, että lämmin käyttövesi on yli 55-asteista ja kylmä talousvesi alle 20-asteista. Lämpimän käyttöveden riittävän korkea lämpötila torjuu legionellan kasvua vesilaitteistossa. Lämmin käyttövesi ei tule vesilaitoksilta rakennuksiin lämpimänä, vaan se lämmitetään kiinteistöissä.

Ohje vesilaitteistojen riskinarviointiin

Rakennusten omistajille on julkaistu ohje vesilaitteistojen legionellabakteerien ja lyijyn vedenlaadun riskinarviointiin ja ennaltaehkäisyyn (valvira.fi). Ohjetta ja sen liitteitä voivat hyödyntää kaikki sitä tarvitsevat. Legionellabakteerin aiheuttamat ongelmat voivat olla oletettua yleisempiä, mutta lyijy ei pääsääntöisesti ole ongelma Suomessa kuten monissa keski-Euroopan maissa.

- Ohje ja sen liitelomakkeet on tehty nimenomaan rakennusten omistajille, jotta he pystyisivät arvioimaan ja hallitsemaan rakennusten vesilaitteistojen terveysriskejä erityisesti legionellabakteerin osalta, kuvailee Valviran ylitarkastaja Jaana Kilponen.

Ohjeessa kerrotaan rakennusten vesilaitteistojen riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta, legionellabakteerin aiheuttamista riskeistä terveydelle ja riskien ennaltaehkäisemisestä. Ohjeessa puhutaan myös toimenpiteistä, joita voidaan tehdä, kun rakennuksen vesilaitteistossa havaitaan säädettyjä toimenpiderajoja enemmän legionellabakteereja, suurempi pitoisuus lyijyä tai niistä epäillään aiheutuvan terveyshaittaa. Ohjeen liitteinä ovat lomake vesilaitteistojen lämpötilamittauksia varten (Liite 1) (valvira.fi) ja tarkistuslista rakennuksen vesilaitteiston riskinarviointiin (Liite 2) (valvira.fi).

Liitteessä 2 oleva tarkistuslista on hyvä riskinarvioinnin työkalu. Kilponen kehottaa ihmisiä tarttumaan rohkeasti riskinarvioinnin tarkistuslistaan, vastailemaan rehellisesti kysymyksiin ja pohtimaan mahdollisia korjaavia toimenpiteitä.

- Lämpötilamittaukset ovat olennainen osa riskinarviointia ja on jo paljon, kun rakennuksen omistaja huolehtii, että mittaukset tehdään ja riittävän monesta vesipisteestä. Näin saadaan tietoa, onko rakennuksessa legionellabakteerin riskiä, kertoo Kilponen.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jaana Kilponen, 0295 209 621, tesu(at)valvira.fi