Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ohje muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa

Ohje muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa

5.3.2012 16:50 / Uutinen

Muistutuksesta on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle muistutuksen.

Valvira on havainnut käsittelemiensä valvonta-asioiden yhteydessä, että muistutusten käsittelyssä on edelleen vakavia puutteita. Läheskään aina potilaiden tai heidän omaistensa laatimiin muistutuksiin ei ole vastattu. Monesti vastaus on annettu liian yleisellä tasolla tai sellaisella tavalla, ettei potilas ymmärrä sitä.

Valvira on antanut 5.3.2012 terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille ohjeen muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa. Valvira seuraa jatkossa tehostetusti muistutusten käsittelyä ja tarvittaessa puuttuu asiaan valvonnallisin toimenpitein.

Ks. Tyytymättömyys hoitoon (Valvira.fi)