Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen

Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen

11.4.2018 09:18

Valviran ohje 12/2018

Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen (pdf)

Tämä ohje täydentää sosiaali- ja terveysministeriön asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) sekä Valviran laatimaa asetuksen soveltamisohjetta.

Ohjeessa huomioidaan myös muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisu ”Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen”, mutta oppaasta poiketen tämä ohje on laadittu suppeammalla tarkastelulla painottuen olosuhteisiin, prosessin hoitoon ja viestintään ja on suunnattu ennen kaikkea terveydensuojeluviranomaiselle.

Suurimmassa osassa kouluista ja päiväkodeista olosuhteet täyttävät terveydensuojelulain vaatimukset. Eri syistä johtuvia sisäilmaongelmia esiintyy silti tällä hetkellä siinä määrin, että terveydensuojelun toimintaa tukeva ja yhtenäistävä ohje on nähty tarpeelliseksi.

Terveyshaittoja aiheuttavien olosuhteiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Painopistettä tulisi sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä saada siirrettyä terveyshaittojen selvittämisestä niiden ennaltaehkäisyyn. Aina sisäilmaongelmaa ei kuitenkaan onnistuta ennalta välttämään. Tällöin on tärkeää saada tilanne nopeasti hallintaan, jolloin on onnistuttava rakennuksen kuntoon ja sisäilman laatuun, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä prosessin hyvään hoitoon liittyvissä tavoitteissa. Etenkin viimeiseen kuuluu keskeisenä osana myös viestintä ja luottamusta ylläpitävät toimintatavat. Ohjeella on tarkoitus edistää terveydensuojeluviranomaisten hyviä käytäntöjä.

Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen (koulun ja päiväkodin tarkastusohje) julkaistaan Valviran internetsivuilla verkkojulkaisuna ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kyseistä ohjetta voi soveltaa myös muiden vastaavien tilojen sisäilmaongelmissa.

Lisätietoja

Pertti Metiäinen
ylitarkastaja
puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi@valvira.fi