Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin

Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin

30.10.2020 11:00

Valviran ohje 7/2020

Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin (pdf)

Tämä ohje täydentää sosiaali- ja terveysministeriön asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) sekä Valviran laatimaa asetuksen soveltamisohjetta.

Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessista (asunnontarkastusohje) julkaistaan Valviran internetsivuilla verkkojulkaisuna ja sitä päivitetään tarvittaessa. Terveyshaitan selvittämisprosessissa käytetään tuoreinta päivitystä.

Ohje on julkaistu ensimmäisen kerran 27.3.2017 ohjenumerolla 4/2017 (Dnro 478/06.10.01/2017). Valvira on päivittänyt 16.10.2020 ohjeen kohtaa 5.6.4. Tupakansavu (terveydensuojelulain mukainen menettely). Ohjeeseen on tältä osin lisätty oikeuskäytäntöviittauksia sekä viranomaiskäytännössä hyväksi havaittuja suosituksia ja toimintatapoja. Valvira kiittää sidosryhmiä (STM, aluehallintovirastot ja Helsingin kaupunki) ohjeeseen saaduista kommenteista, jotka on pyritty ottamaan huomioon ohjeen päivityksessä.

Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Valviran näkemyksiä siitä, miten terveydensuojelulainsäädäntöä tulisi soveltaa. Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Pertti Metiäinen, puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi tai tesu(at)valvira.fi