Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ohje asiakasturvallisuuden varmistamisesta sosiaalihuollon yksityisissä päihdehoitoyksiköissä on julkaistu

Ohje asiakasturvallisuuden varmistamisesta sosiaalihuollon yksityisissä päihdehoitoyksiköissä on julkaistu

18.9.2020 11:30 / Uutinen

Valviran ja aluehallintovirastojen ohje sosiaalihuollon yksityisten päihdehoitoyksiköiden toimintaedellytyksistä asiakasturvallisuuden varmistamiseksi on julkaistu. Ohjeen tarkoituksena on kiinnittää palveluntuottajien ja kuntien huomiota niihin toimintaa koskeviin kriteereihin, joita yksityisen sosiaalihuollon palveluilta vaaditaan voimassa olevan lainsäädännön sekä päihdehuollon laatusuositusten mukaan. Samalla ohje antaa palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen tietoa siitä, mitä tarjottavilta palveluilta edellytetään ja miten niitä valvotaan. Nyt julkaistu ohje tarkentaa asiasta 2.7.2020 julkaistua verkkouutista. 

Lue lisää

Yksityisten päihdehoitoyksiköiden toimintaedellytykset asiakasturvallisuuden varmistamiseksi (pdf)

Asiakasturvallisuuden varmistaminen yksityisissä sosiaalihuollon päihdehoitoyksiköissä
(Valviran ja aluehallintovirastojen verkkouutinen 2.7.2020)

Lisätietoja antavat
    
Valvirassa:

ylitarkastaja Lilli Autti, puh. 0295 209 605
ylitarkastaja Irja Hemmilä, puh. 0295 209 531

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko, p. 0295 016 163

Itä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa, p. 0295 016 853

Lapin aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen, p. 0295 017 378 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson, p. 0295 018 164

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Aarnio, p. 0295 018 576

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
sosiaalihuollon ylitarkastaja Timo K. Mäkelä, p. 0295 017 572 

etunimi.sukunimi(at)avi.fi