Sisältöjulkaisija

null Nuoren miehen rintakivun puutteellinen tutkiminen ja hoito

Nuoren miehen rintakivun puutteellinen tutkiminen ja hoito

21.6.2010 10:02

21.6.2010

30-vuotias mies tuotiin ambulanssilla terveyskeskuksen päivystykseen päähän ja selkään säteilevän rintakivun takia. Mies oli päivystykseen tuotaessa kivulias, oksenteleva, voimakkaasti hikoileva sekä iholtaan harmaa. Hän oli juonut edellisenä iltana alkoholia, mutta puhalsi alkometriin 0.0 ‰. Miehellä oli verenpainelääkitys ja lisäksi hänellä oli ollut vuosia happolääkitys palleatyrän aiheuttamiin oireisiin.

EKG-rekisteröinneissä ei päivystävän lääkärin mukaan ollut sydänlihaksen hapenpuutteeseen viittaavia muutoksia. Lääkäri ei määrännyt mieheltä otettavaksi sydänlihasvaurioiden toteamiseen käytettävää troponiinikoetta. Miehen edellisiltaisen juhlimisen, palleatyrän ja sen hoitoon käytetyn happolääkityksen sekä toistetusti normaalin EKG-käyrän perusteella päivystänyt lääkäri päätteli, että miehen vaivat olivat ruoansulatuselimistöstä peräisin (ruokatorven tai mahalaukun tulehdus). Miehelle annettiin terveyskeskuksen päivystyksessä 5 mg diatsepaamia (rauhoittava lääke) ja 8 mg morfiinia (vahvoihin opioideihin kuuluva kipulääke). Mies oli edelleen kivulias, ja koska terveyskeskuksessa ei ollut ultraääni- tai röntgentutkimuksia saatavissa, lääkäri lähetti miehen jatkohoitoon tämän kotipaikkakunnalle.

Edelleen kivulias mies siirrettiin ambulanssilla keskussairaalan yksikön ensiapuun. Koska miehen tila oli keskussairaalan yksikössä päivystäneen lääkärin mukaan pysynyt useita tunteja vakaana ja hänen EKG-käyränsä oli normaali, lääkäri otti miehen tarkkailuun diagnoosilla pahoinvointi ja oksentelu. Miehelle annettiin kipulääkkeeksi 8 mg oksikodonia (kipulääke). Lääkäri määräsi seuraavana aamuna otettavaksi laboratoriotutkimuksia. Keskussairaalan yksikössä ei ollut saadun selvityksen mukaan viikonloppuiltana saatavissa ultraääni- tai röntgentutkimuksia.

Mies löydettiin seuraavana aamuna kuolleena sängystään. Lääninoikeuslääkärin tekemässä oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todettiin nousevasta aortasta alkava aortan seinämäkerrokset irtauttava repeämä (dissekaatio). Peruskuolemansyy oli nousevan aortan seinämäkerrokset irtauttava repeämä ja välitön kuolemansyy sydänpussin täyttyminen verellä.

Valviran ratkaisu

Valvira totesi, että rintakipu voi johtua useasta syystä. Lääkärin tehtävänä on selvittää oireiden syy. Rintakipupotilaan perustutkimuksiin kuuluu mm. EKG-rekisteröinti ja sydänlihasvauriota osoittavan troponiinipitoisuuden mittaaminen tarvittaessa toistetusti.

Tässä tapauksessa lääkärit olivat kuvanneet potilaan kivuliaaksi. Lääkäreiden olisi koulutuksensa perusteella tullut ymmärtää, että ruokatorven/mahalaukun tulehdus tai ”oksentelu ja pahoinvointi” eivät selittäneet potilaan vaikea-asteisia oireita. Terveyskeskuksessa ja keskussairaalan yksikössä päivystäneiden lääkärien olisi tullut lähettää mies kiireellisenä sellaiseen terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa on päivystysaikainen valmius tarkempien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tekemiseen sekä sisätautilääkärin arvioon. Valvira katsoi, että potilaan jatkohoitoon lähettävän lääkärin velvollisuutena on selvittää, onko jatkohoitopaikassa edellytykset potilaan tilan vaatimiin tutkimuksiin.

Valvira antoi terveyskeskuksessa ja keskussairaalan yksikössä päivystäneille lääkäreille huomautukset heidän vastaisen toimintansa varalle, koska miehen saama hoito ei ollut asianmukaista. Miehen tutkineiden lääkärien olisi tullut tunnistaa oireiden vakavuus, vaikka lääkäreiltä ei edellytettykään diagnoosiin pääsyä. Mies kuoli 18-19 tunnin kuluttua siitä, kun hän tuli terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkittavaksi ja hoidettavaksi. Mikäli mies olisi oirekuvansa ja tarvitsemansa runsaan kipulääkityksen perusteella toimitettu nopeasti asianmukaisiin lisätutkimuksiin, miehen kuolema olisi mahdollisesti voitu välttää.

Valvira saattoi päätöksensä terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin ja keskussairaalan johtajaylilääkärin tietoon siinä tarkoituksessa, että he kiinnittäisivät alaisensa henkilökunnan huomiota rintakipupotilaiden asianmukaiseen tutkimiseen ja hoitoon myös päivystysolosuhteissa.