Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Norminpurku etenee Valvirassa: poistamme lähes 30 ohjetta, kannanottoa ja linjausta

Norminpurku etenee Valvirassa: poistamme lähes 30 ohjetta, kannanottoa ja linjausta

20.12.2016 08:02 / päivitetty 20.12.2016 09:30 / Uutinen

Valviran norminpurku etenee: poistamme lähes 30 ohjetta, kannanottoa ja linjausta. Tässä yhteydessä poistamme erityisesti sellaisia asioita koskevaa ohjeistusta, joissa tulkinta on nyttemmin niin vakiintunut, ettei valvontaviranomaisen ohje ole enää tarpeellinen tai joista ohjeistetaan nykyisin riittävästi muualla. Lisäksi useita ohjeita kevennetään tai niiden tarpeellisuutta arvioidaan lakimuutosten (esim. maakunta- ja sote-uudistus sekä alkoholilainsäädännön uudistus) yhteydessä.

- Valvira on strategiansa mukaan edistänyt norminpurkua ennakoivalla otteella, sanoo ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

- Esitimme omat ehdotuksemme normien purkamiseksi jo elokuussa 2015. Saman vuoden marraskuussa poistimme 20 omaa tai yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa laadittua ohjetta. Nyt tehty karsinta on loogista jatkoa hyvin alkaneelle norminpurkutyöllemme.

Valvira poistaa seuraavat ohjeet/kannanotot/linjaukset:

 1. Kunnan on huolehdittava opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti, 2/2015. Ohje.
 2. Syöpäpotilaiden hoito geeniterapialla 2008. Kannanotto.
 3. Potilaan ohjaaminen hoitoon, kun hammaslääkäri epäilee hänen tarvitsevan psykiatrista hoitoa. Kannanotto.
 4. Vatsakipupotilaan kipuja lievitettävä jo ennen tutkimusta. Kannanotto.
 5. Oppilaan lääkehoito koulupäivän aikana ensisijaisesti kouluterveydenhuollon tehtävä. Kannanotto.
 6. Lääkärin esteellisyys hänen toimiessaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kannanotto.
 7. Kiireellisten suun terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen. Kannanotto.
 8. Kamerapuhelimen käyttö mielenterveyden hoitoyksikössä. Kannanotto.
 9. Liikkumista rajoittavien turvallisuusvälineiden käytöstä vanhuspotilailla tehtävä joka kerran yksilöity päätös. Kannanotto.
 10. Turvallisuusriski geriatrisen tuolin käytössä. Kannanotto.
 11. Keskussairaaloissa oltava ympärivuorokautinen valmius hätäkeisarinleikkauksiin. Kannanotto.
 12. Kunnan järjestämisvastuu säilyy myös ostopalveluita käytettäessä ja palveluseteleillä hankituissa palveluissa 2010. Kannanotto.
 13. Hammaslääkäri ei saa kieltäytyä hoitamasta HIV-tartunnan saanutta potilasta. Kannanotto.
 14. E-reseptin käyttöönotto terveyskeskusten suun terveydenhuollossa. Kannanotto.
 15. Valvira edellyttää, että potilaiden kivunhoito on kunnossa. Kannanotto.
 16. Potilaan tai sosiaalihuollon asiakkaan tekemään muistutukseen on annettava perusteltu, kirjallinen ratkaisu. Kannanotto.
 17. Lähihoitajien oikeus toteuttaa saattohoidossa tarvittavaa lääkehoitoa 2013. Kannanotto.
 18. Vanhusten ravitsemus ympärivuorokautisessa hoidossa; Pitkäaikaispotilaasta laadittava seurantayhteenveto potilasasiakirjoihin, 8/2011. Ohje.
 19. Omavalvonta sosiaalihuollon yksiköissä, 9/2013. Ohje.
 20. Lukitsemiskäytännöt lastensuojeluyksikössä, 12/2013. Ohje.
 21. Itsenäisiä ammatinharjoittajia ei lueta palvelujen tuottajan omaan henkilökuntaan, 3/2014. Linjaus.
 22. Laki palvelujen tarjoamisesta, 6/2010. Ohje.
 23. Lääkäreiden kaksoislaillistus poistuu, kun laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä muuttuu toukokuun alussa, 5/2011. Ohje.
 24. Ohje anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltijoiden konkurssitapausten käsittelyyn, 6/2011. Ohje.
 25. Jääkiekkoaiheen käyttäminen alkoholijuomien mainonnassa, 5/2012. Ohje.
 26. Alkoholijuomien tarjoushintailmoittelu, 9/2012. Ohje.
 27. Sairaanhoitajaksi Suomeen. Ohje.

Norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea keventämällä ja uudistamalla sääntelyä. Kuntien ohjeistusta vähennetään ja suositusperusteisesta ohjauksesta luovutaan. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten norminpurun etenemistä voit seurata täällä.

Lue lisää:

Norminpurku etenee: Valvira karsii ohjeistustaan (27.11.2015)

Valviran aloite normien purkamiseksi: muistio sosiaali- ja terveysministeriölle 18.8.2015

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö
puh. 0295 209 619
@HKToiviainen

Marika Puusa, lakimies
puh. 0295 209 218

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Ohje anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista poistettu poistettavien listalta yhä tarpeellisena.