Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Nenä-mahaletkun sijaintiin on kiinnitettävä huomiota

Nenä-mahaletkun sijaintiin on kiinnitettävä huomiota

3.2.2016 08:52 / Uutinen

Valvirassa on viime vuosina ollut käsittelyssä monia tapauksia, joissa potilaan menehtymisen on aiheuttanut tai siihen on myötävaikuttanut nenä-mahaletkun sijainti hengitysteissä.

Terveydenhuollon valvonta-asioissa on ilmennyt, että nenä-mahaletkun on kliinisesti arvioitu sijainneen oikein, mutta keuhkoröntgenkuvassa se onkin sijainnut hengitysteissä.  On myös käynyt ilmi, että keuhkoröntgenlausunnossa ei aina ole lausuttu kuvassa näkynyttä nenämahaletkua ja sen sijaintia.

Valviran käsittelemien tapausten perusteella vaikuttaa siltä, että nenä-mahaletkun sijainnin varmistamisessa luotetaan usein pelkkään stetoskoopilla kuunteluun, kun letkusta ruiskuun ei saada imemällä mahanestettä. Jos on päädytty tekemään keuhkoröntgenkuvaus, ei aina ole varmistettu sitä, että letkun sijainti on röntgenlausunnossa mainittu. On myös tapauksia, joissa ravintoliuoksen anto letkuun on aloitettu, ennen kuin röntgenlausunto on luettu.

Nenä-mahaletkun asettamiseen ja oikean sijainnin varmistamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Valviran verkkosivuilla on ohjeita letkuravitsemuksen komplikaatioiden välttämisestä sekä nenä-mahaletkun sijainnin varmistamisesta:

 

Lisätietoja:

Annika Takala, ylilääkäri
0295 209 362