Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Näyttötutkinnon perusteet ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa

Näyttötutkinnon perusteet ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa

28.2.2011 12:17

Valvira on antanut Opetushallitukselle lausunnon luonnoksesta, joka koskee näyttötutkintojen perusteita ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa. Valvira pitää luonnoksessa esitettyjä perusteita hyvinä, mutta ehdottaa joitain lisäyksiä lähinnä talousvettä koskeviin osioihin.

Lausunto näyttötutkinnon perusteet