Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin

Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin

5.10.2017 13:51 / Uutinen

Hallitus esittää täydennyksiä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Valvira varautuu lakimuutoksen toimeenpanoon.

Keskeiset esitetyt muutokset ovat:

  • Kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat kuitenkin jättää hakemuksensa vasta, kun laki on voimassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaikaa jatketaan kesäkuun 2018 loppuun saakka. Kuntoutuksen ohjaajien ei siis tarvitse saada laillistusta vuoden 2017 loppuun mennessä, vaan he voivat odotella rauhassa lakimuutosta. Kuntoutuksen ohjaajilla säilyy oikeus toimia tehtävissään siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen, myös siinä tapauksessa, että ratkaisu tehdään vasta siirtymäajan päättymisen jälkeen.
  • Valvira valmistautuu siihen, että 1.3.2016 Terhikissä olleille lähihoitajille saadaan mahdollisimman pian lain voimaan tulon jälkeen nimikesuojaus myös Suosikkiin. Valvira merkitsee nimikesuojauksen automaattisesti ja maksutta. Esityksen mukaan Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröintimaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta. Valvira on yhteydessä lähihoitajiin, joille rekisteröintimaksu palautetaan.

Kerromme lakimuutoksen etenemisestä verkkosivuillamme. Sekä lähihoitajien että kuntoutuksen ohjaajien kannattaa seurata Valviran asiaa koskevaa uutisointia.

Tällä hetkellä vastavalmistuneiden sosiaalihuollon laillistettavien ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on noin 30 arkipäivää. Niin sanotun siirtymäsäännöksen nojalla hakevien sosiaalihuollon laillistettavien ammattihenkilöiden osalta käsittelyaika on noin 6 kuukautta. Valvira on tähän mennessä rekisteröinyt lähes 15 000 laillistettua sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Käsittelyjonossa on lähes saman verran laillistettavan sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattioikeushakemuksia. Pyydämme välttämään yksittäistä hakemusta koskevia yhteydenottoja. Jos hakemuksessa on puutteita, ottaa Valvira hakijaan yhteyttä ennen asian ratkaisemista.

Lue lisää:

Kuntoutuksen ohjaajat lisätään ammattihenkilölakiin ja lähihoitajien kaksoisrekisteröintiä helpotetaan (STM:n tiedote 5.10.2017)

Sosiaalityöntekijöiden sähköinen asiointi helpottuu (4.9.2017)

Parannuksia sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sähköiseen asiointiin – muutos koskee ensi vaiheessa sosionomeja ja geronomeja (6.4.2017)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet, hakemusohjeet

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 561

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Yksittäisiä hakemuksia koskevissa asioissa pyydämme tarvittaessa ottamaan yhteyttä osoitteeseen suosikki(at)valvira.fi.