Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Muuntogeenisten eläinten suljettua käyttöä koskeva STM:n asetus voimaan lokakuun alussa

Muuntogeenisten eläinten suljettua käyttöä koskeva STM:n asetus voimaan lokakuun alussa

17.10.2014 14:27 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17 päivänä syyskuuta 2014 antanut asetuksen muuntogeenisten (GM-) eläinten suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä (771/2014). Asetus on tullut voimaan 1.10.2014, ja sitä sovelletaan kaikkeen suljetuissa tiloissa tapahtuvaan GM-eläintoimintaan.

Lue lisää Geenitekniikan lautakunnan sivuilta