Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Muista rekrytoidessasi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys

Muista rekrytoidessasi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys

18.12.2014 13:47 / Uutinen

Valvira muistuttaa työnantajia siitä, että niiden tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys. Valviran tietoon on tullut tapauksia, joissa työnantajat eivät ole tarkistaneet terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä palkatessaan uutta työntekijää terveydenhuollon ammattihenkilön tehtäviin. Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki). Työnantaja voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden Terhikki-rekisterin julkisesta tietopalvelusta (JulkiTerhikki). On tärkeää huomioida, että samannimisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä saattaa olla useampia, ja tieto syntymävuodesta voi auttaa valitsemaan useasta henkilöstä sen, jonka tietoja on hakenut. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Epäselvissä tilanteissa voi soittaa Valviraan asian selvittämiseksi. Terhikki-rekisterin tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Valvira muistuttaa myös siitä, että kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan saavat oikeuden käyttää suojattua ammattinimikettä suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneita, ovat esimerkiksi lähihoitajat. Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Helena Mönttinen, puh. 0295 209 404 tai
lakimies Kirsi Liukkonen, puh. 0295 209 428