Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Miten uimaveden laatua valvotaan?

Miten uimaveden laatua valvotaan?

Heli Laasonen, ylitarkastaja ja Jaana Kilponen, ylitarkastaja 7.8.2019 / päivitetty 7.8.2019 13:49

Suomessa kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisiä uimarantoja ja uimavesinäytteiden tuloksia. Viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista. Luonnonvesissä vedenlaatu voi kuitenkin muuttua hetkessä virtausten, aallokon ja yhtäkkiä tapahtuvan pilaantumisen takia, kuten esimerkiksi rankkasateen tuomien hulevesien tai uimarin ulostevahingon seurauksena. Sinilevät voivat kasautua muutamassa tunnissa suurilta seliltä lahdenpoukamassa sijaitsevalle uimarannalle. Uimarien onkin hyvä olla valppaina ja ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle, jos uimaveden laatu tai hygieeniset olosuhteet epäilyttävät. Yhteystiedot löytyvät uimarannan ilmoitustaululta.

Tietoja uimarannoista ja niiden vedenlaadusta löytyy kuntien verkkosivuilta, uimarannan ylläpitäjiltä ja itse uimarannoilta. Suosituimmille rannoille on laadittu uimavesiprofiilit, joista saa tietoa mm. uimarantaa kuormittavista riskeistä. Euroopan ympäristöviranomainen (European Environment Agency) ylläpitää tietokantaa uimarantojen laatuluokista (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, huono) EU-alueella: tietokannasta saa suurpiirteisen kuvan uimaveden hygieenisestä tasosta koko EU:n alueelta. Euroopassa käytetään samaa symbolia, kun uimista suositellaan välttämään. Symboli asetetaan näkyvästi uimarannalle esim. sinileväpuuron vallatessa rannan. Koska sinilevät voivat tuottaa lukuisia erilaisia myrkkyjä ja ihoa ärsyttäviä yhdisteitä, uimarannalle asetetaan uimakielto tai suositus uimisen välttämiseksi.

Loppukesästä Suomenlahden vedessä ja rehevissä järvissä on usein jonkin verran sinilevää. Jos tulee uineeksi hieman sinilevää sisältävässä vedessä, kannattaa peseytyä puhtaalla kaivo- tai verkostovedellä. Veneilijöille ja kantoveden varassa oleville mökkiläisille yksi pesuvettä säästävä keino voi olla USB-ladattavan retkisuihkun hankkiminen ämpäriin, sillä suihku vähentää peseytymiseen tarvittavaa vesimäärää. Sinileväistä vettä ei pidä juoda tai heittää kiukaalle ja pärskeiden hengittämistä kannattaa välttää esim. vesihiihdon tyyppisessä vesiurheilussa.

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia uimaveden valvonnassa. Yleisten uimarantojen turvallisuuteen liittyviä asioita hoitaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes. Uimaveden laadun tutkimukset on tehtävä Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Ennen kuin laboratorio hyväksytään, Valvira tarkastaa, että laboratorion käyttämät tutkimusmenetelmät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Heli Laasonen, ylitarkastaja ja Jaana Kilponen, ylitarkastaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.