Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Miten terveydenhuollon kantelujen käsittelyprosessi on uudistettu?

Miten terveydenhuollon kantelujen käsittelyprosessi on uudistettu?

17.9.2018 14:17 / Uutinen

Terveydenhuollon kantelujen käsittelyprosessi uudistettiin hallintolain 1.9.2014 ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 1.1.2015 voimaantulon myötä. Lakimuutosten tavoitteina oli tehostaa laillisuusvalvontaa ja lisätä terveydenhuollon valvonnan kokonaisvaikuttavuutta potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Muutoksilla vahvistettiin muistutusmenettelyn asemaa ensisijaisena keinona selvittää terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan kokemia epäkohtia. Samalla vahvistettiin toimintayksikköjen omavalvonnan merkitystä.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muutokset myös lyhensivät terveydenhuollon kantelujen vanhenemisaikaa kahteen vuoteen. Valvontaviranomaiset eivät ota selvitettäväkseen kahta vuotta vanhempia asioita muutoin kuin erityisestä syystä.

Valvira on julkaissut muistion, jossa kerrotaan terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelystä Valvirassa. Muistiossa tarkastellaan toteutuneita lainsäädännön muutoksia ja niiden vaikutuksia kanteluiden käsittelyprosessiin viimeisten kolmen vuoden aikana.

Lue lisää:

Terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelystä Valvirassa (pdf)

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja
Puh. 0295 209 400
etunimi.sukunmi(at)valvira.fi