Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Miten lääkehoito toteutetaan turvallisesti? Tutustu päivitettyyn verkkosisältöömme

Miten lääkehoito toteutetaan turvallisesti? Tutustu päivitettyyn verkkosisältöömme

16.2.2017 09:41 / Uutinen

Lääkehoito on yksi keskeisistä hoitokeinoista. Lääkäri päättää potilaan lääkityksestä ja hoitotyöntekijät toteuttavat lääkehoitoa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Työnantaja päättää työntekijöidensä välisestä tehtäväjaosta, mutta ilman lääkehoidon koulutusta lääkehoidon tehtäviin ja toteuttamiseen ei voi osallistua.

Mitä kuuluu turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen? Mikä on lääkehoitosuunnitelma ja miten se laaditaan? Mitkä ovat eri ammattiryhmien tehtävät lääkehoidon toteuttamisessa? Tutustu nyt päivitettyyn, lääkehoidon toteuttamista koskevaan verkkosisältöömme. Olemme koonneet sivuillemme keskeisiä asioita lääkehoidon toteuttamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Turvallinen lääkehoito -oppaaseen (2016) ja THL:n kanssa käytyihin tarkentaviin keskusteluihin pohjautuen.

Lue lisää:

Lääkehoidon toteuttaminen (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Anna-Maija Liedenpohja, ylitarkastaja
puh. 0295 209 454

Helena Mönttinen, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 404

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi