Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Mikä muuttui väkiviinan ja teollisuusalkoholin osalta 1.3.2018?

Mikä muuttui väkiviinan ja teollisuusalkoholin osalta 1.3.2018?

14.3.2018 09:57 / Uutinen

Uusi alkoholilaki ei tuo muutoksia väkiviinan eli etanolin luvanvaraisuuteen. Väkiviinan maahantuontiin, valmistukseen, tukkumyyntiin ja käyttöön tarvitaan myös jatkossa Valviran myöntämä lupa.

Uuden lain myötä lievästi denaturoidun etanolin käyttölupa samoin kuin alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa poistuivat 1.3.2018. Valvira lähettää luvanhaltijoille kirjeen luvan päättymisestä maaliskuun aikana.

Lupa väkiviinan maahantuontiin, valmistukseen ja tukkumyyntiin edellyttää omavalvontasuunnitelmaa

Väkiviinan maahantuonti, valmistus, tukkumyynti ja käyttö on sallittua vain, jos Valvira on myöntänyt toimintaan luvan. Vanhan lain aikana myönnetyt luvat ovat edelleen voimassa.

Uuden alkoholilain mukaisesti väkiviinan maahantuonti-, valmistus- ja tukkumyyntiluvan saamisen edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma, jossa tulee kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontasuunnitelmasta säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (158/2018) ja Valvira päivittää omavalvontaa koskevaa ohjeistustaan maaliskuun aikana.

Voimassa olevien lupien luvanhaltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseksi, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Väkiviinan käyttölupa myönnetään 1.3.2018 lähtien hakijalle, jolla elinkeinotoiminnassaan on tarve väkiviinan käyttöön tuotteiden valmistuksessa tai laadunvarmistukseen.

Lievästi denaturoitu väkiviina

Väkiviinan denaturointi on sallittu toimijalle, jolla on lupa käsitellä väkiviinaa. Tämä tarkoittaa väkiviinan maahantuontia, valmistusta, tukkumyyntiä tai käyttöä. Mikäli lievästi denaturoitua väkiviinaa myydään edelleen, on toiminnasta tehtävä myynti-ilmoitus Valviralle.

Lievästi denaturoitua etanolia saa myydä vain elinkeinotoiminnassa tapahtuvaan valmistus- tai puhdistustarkoitukseen. Lievästi denaturoitua väkiviinaa ei saa valmistaa, tuoda maahan ja myydä nauttimistarkoitukseen eikä sitä saa myydä vähittäismyynnissä kuluttajien käyttöön. Myyjän täytyy myös pitää kirjaa ostajista ja käyttötarkoituksesta. Myynnin raportoinnista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ja raportointi tapahtuu kerran vuodessa. Valvira ohjeistaa raportointia tarkemmin kevään aikana.

Lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävät denaturoimisaineet on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturointiaineista (892/1995, muutos 162/2002). Kyseinen asetus on edelleen voimassa, mutta se uusitaan 1.3.2019 mennessä.

Lievästi denaturoitu alkoholivalmiste

Lievästi denaturoituja alkoholivalmisteita saa myydä kuluttajille vain pesu-, puhdistus ja muuhun tekniseen käyttöön. Niitä ei saa valmistaa, tuoda maahan ja myydä nauttimistarkoitukseen. Jos lievästi denaturoitua alkoholivalmistetta myydään siten, että on perusteltua syytä olettaa sitä käytettävän päihtymiseen, Valvira voi määrätä denaturointia koskevia lisävaatimuksia

Elintarvikkeena tai ravintolisänä käytettävä alkoholivalmiste

Pääsääntönä on, että alkoholivalmisteita ei saa valmistaa, tuoda maahan ja myydä nauttimistarkoitukseen. Tämä ei koske kuitenkaan elintarvikkeena tai ravintolisänä käytettävää alkoholivalmistetta. Tällaisen valmisteen maahantuoja, valmistaja tai myyjä ei saa esitellä tai edistää valmisteen käyttöä päihtymistarkoitukseen.

Alkoholia sisältävät kiinteät valmisteet kuten jäätelöt ja suklaat

Enintään 2,8 painoprosenttia etyylialkoholia sisältäviä kiinteitä alkoholivalmisteita, esimerkiksi suklaamakeisia tai jäätelöitä, saa myydä vapaasti. Tätä vahvempien tuotteiden vähittäismyyntiä, anniskelua ja markkinointia koskevat alkoholilain alkoholijuomien säännökset kuten esimerkiksi ikärajat.

Enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu edellyttävät lupaa ja enemmän kuin 5,5 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti kuuluu alkoholiyhtiön yksinoikeuden piiriin. Alkoholilain soveltamisessa valmisteen alkoholipitoisuutena tilavuusprosentteina pidettään sen alkoholipitoisuutta painoprosentteina.

Vähittäismyyntilupaa edellyttävien alkoholivalmisteiden myyntiä ja sijoittelua koskevia ohjeistuksia valmistellaan parhaillaan.

Lisätietoja

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 515
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi