Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Mikä muuttui alkoholijuomien valmistuksessa ja tukkumyynnissä 1.3.2018?

Mikä muuttui alkoholijuomien valmistuksessa ja tukkumyynnissä 1.3.2018?

14.3.2018 10:04 / Uutinen

Alkoholijuomien valmistusta ja tukkumyyntiä koskeva lainsäädäntö, joka tuli voimaan 1.3.2018, säilyy pääpiirteissään ennallaan. Alkoholijuomien kaupallinen valmistus ja tukkumyynti ovat edelleen luvanvaraisia. Vanhan lain aikana myönnetyt alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvat ovat edelleen voimassa. Käymisteitse valmistettavien alkoholijuomien kuten oluen ja siiderin kotivalmistus on myös uuden lain mukaan sallittua, mutta kotivalmistus tislaamalla ei ole sallittua. Kotivalmistuksella tarkoitetaan yksityisen henkilön kotitaloudessaan ja omaan käyttöön valmistamia juomia.

Omavalvontasuunnitelma on luvan saamisen edellytys

Alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvan saamisen edellytys on uudistetun alkoholilain mukainen omavalvontasuunnitelma. Voimassa olevien lupien luvanhaltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseksi, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on myös pidettävä ajan tasalla.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, mitkä ovat riskit alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontasuunnitelman saa tarvittaessa yhdistää elintarvikelain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan.

Omavalvontasuunnitelmasta säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (158/2018). Valvira päivittää valmistuksen ja tukkumyynnin omavalvontaa koskevan ohjeistuksen maaliskuun aikana.  

Tukkumyyntivarastojen elintarvikehuoneiston ilmoitus jatkossa Valviraan

Uuden alkoholilain säätämisen yhteydessä elintarvikelakia muutettiin niin, että Valvira vastaanottaa alkoholilain mukaisten valmistuspaikkojen ja tukkumyyntiluvanhaltijoiden varastojen elintarvikehuoneistoja koskevat ilmoitukset. Valvira vastaanottaa jatkossa myös tukkumyyjien ns. verollisia varastoja koskevat ilmoitukset verottomia varastoja koskevien ilmoitusten lisäksi.
 
Lisätietoja

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 515
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi