Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin henkilöstömitoituksen arviointitaulukko

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin henkilöstömitoituksen arviointitaulukko

17.5.2021 12:30 / Uutinen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin on tehty viitteellinen ja suuntaa antava henkilöstömitoituksen arviointitaulukko. Taulukon avulla lupa- ja valvontaviranomaiset arvioivat yhtenäisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalihuollon palveluissa tarvittavan henkilöstön määrää. Myös palveluntuottajat ja kunnat saavat taulukon avulla apua palvelujensa henkilöstömitoituksen arvioimiseen.

Henkilömitoitusta ja soveltuvaa palvelua arvioidaan taulukossa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen sekä heidän tarvitsemansa muun tuen perusteella. Henkilöstömitoituksen arvioinnissa on mahdollista hyödyntää myös toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaria eli TUVA-indeksiä sekä RAI-arviointijärjestelmän toimintakykyä kuvaavien mittarien tietoa (RAI = Resident Assesment Instrument).

Asiakastyötä tekevän henkilöstön riittävyyttä ei arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella eikä tietoa tulkita kategorisesti.  Henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi sekä lupahallinnossa että valvonnassa perustuu aina yksikkökohtaiseen kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä muut olosuhteet, kuten toimitilat ja avustavan henkilöstön määrä.

Arviointitaulukkoa päivitetään tarpeen mukaan.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelujen viitteellinen ja suuntaa-antava henkilöstömitoituksen arviointitaulukko (pdf)

Lisätietoja:    

Valvirassa ylitarkastajat:
Jari Antikainen, 0295 209 240
Lilli Autti, 0295 209 605

etunimi.sukunimi@valvira.fi

Aluehallintovirastoissa sosiaalihuollon ylitarkastajat:
Sari Luukko, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 163
Pia Sorsa, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 853
Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 378
Marjo Henrichson, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 164
Jaana Aarnio, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 576
Timo K. Mäkelä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 572

etunimi.sukunimi@avi.fi