Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Meistä oltiin kiinnostuneita – Valvira Rovaniemellä 10 vuotta

Meistä oltiin kiinnostuneita – Valvira Rovaniemellä 10 vuotta

Esa Koukkari 24.1.2020 / päivitetty 20.8.2020 10:06

Vuonna 2009 yhdistettiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Teo ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV. Syntyi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Sosiaalihuollon valvonta oli juuri säädetty Valviran tehtäväksi samalla tavoin, kuin se oli ollut terveydenhuollon puolella jo pitkään. Valviran viroista 11 päätettiin siirtää Rovaniemelle poliittisena alueellistamispäätöksenä.

Rovaniemen-toimipiste aloitti tammikuussa 2010 Koskenrannassa, historiallisessa Uittoyhdistyksen talossa. Tilat olivat vapautuneet lääninhallituksen sivistysosastolta. Jokseenkin kaikki puuttui. Meillä oli kuitenkin Ikean 5 euron työkalupakki, porakone ruuvikärkineen ja täytemassaa seinän koloihin. Uuden toimipisteen henkilöstö yltyi suorituksiin, joihin virastotöissä harvoin pääsee.

Valviran Rovaniemen toimipisteen rakennus

Etävuorovaikutuksen opettelua ja paikallista tukea

Uuden toimipisteen alku oli sekavaa. Töitä tuotiin SPR:n pakkilaatikossa Helsingistä. Yhteydenpito ja kokoukset Helsinkiin onnistuivat vain siten, että puhelin pantiin pöydälle ja kaiutintoiminto päälle. Kuuluvuus oli heikko, vaihteleva, häiriöitä paljon – ja puhelinkokoukset ilmiönä outoja niin Helsingissä kuin täälläkin.

Etävuorovaikutuksen opettelu haastoi niin organisaation sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. Onneksi tekniikka on kehittynyt joutuisasti, samoin sen käytön osaaminen. Kehittämisen varaa on vieläkin, mutta käytön tarkoituksenmukaisuus on ilmeistä: etäyhteyksissä piilee suuri mahdollisuus, kuten paikkariippumattomuuden ja monipaikkaisuuden edistämisessä muutoinkin. Tärkeintä on merkityksellinen työ, ei työskentelypaikka. Etävuorovaikutuksen sujuvalla käytöllä on merkitystä myös ympäristötekona.

Toimintaympäristö ja verkostot osoittivat vahvuutensa heti. Rovaniemen kaupunki oli aloitteellinen: täällä haluttiin tukea onnistumistamme. Innostava henki oli aistittavissa jo valmisteluvaiheessa.

Myös yliopisto on ollut suuri mahdollisuus, tuki ja kumppani alusta saakka. Meistä ja tehtävistämme on oltu aidosti kiinnostuneita. Yliopisto tuotti täsmäosaamista käyttöömme ja on jatkuvasti ollut mitä parhain keskustelukumppani ja testipinta.

Hyötyä oli myös Aluehallintoviraston naapuruudesta: AVIssa tunnettiin tehtävät, joihin ryhdyimme – he tekivät samoja tehtäviä alueellisella vastuulla. Synergiaedut olivat selkeät.

Tehtäväkenttä selkiytyy ja vaikuttavuus kasvaa

Pari vuotta toimittuamme Rovaniemen-toimipaikan tehtäväkenttää alettiin Valvirassa selkiyttää. Tämä oli merkittävää toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta.

Saimme heti alun alkaen tehtäväksi valtakunnallisesti toimivien yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten luvat. Lainsäätäjä oli ajatellut, että valtakunnallisesti toimivat yritykset saisivat lupapalvelut yhdeltä luukulta. Myös yhdenvertainen kohtelu haluttiin varmistaa. Valviran yhdeksi tehtäväksi sote-valvonnassa on uskottu ratkaisukäytännön yhdenmukaisuudesta huolehtiminen valtakunnallisesti. Olimme eräänlainen paikkariippumattoman, valtakunnallisen toiminnan pilotti. Ajankohtaan osui myös sote-toimialan kasvutrendi: isojen, valtakunnallisesti toimivien yritysten määrä kasvoi nopeasti ja ne kasvattivat volyymiaan. Tehtävämme lisääntyivät ja saimme positiivista palautetta. Saimme perusteita lisätä väkeä. Pääsimme mukaan lainvalmisteluun ja moneen muuhun.

Tehtäväksemme tuli pian alun jälkeen myös sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta.  Mutta millaista sen tulisi olla nimenomaan Valviran tehtävänä? Mikä olisi vaikuttavaa? Vuosina 2015–2016 teimme laajaa huomiota ja kansainvälistäkin kiinnostusta herättäneen vanhusten kaltoinkohtelua koskevan selvityksen. Selvitys nosti keskusteluun monia vanhuspalveluihin liittyviä vakavia huolia, kuten haasteet sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa. Syksyllä 2018 otimme Valviran vuotuisessa riskienarvioinnissa esille kysymyksen, mitä teemme vanhuspalveluita tarjoavien suurten yritysten toiminnasta tehdyille lisääntyville epäkohtailmoituksille.

Vanhuspalveluiden tilanne kärjistyi entisestään vuosi sitten. Jouduimme keskeyttämään suuren yrityksen toimintayksikön toiminnan potilas- ja asiakasturvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi. Tehtävä hoidettiin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Olimme vaikuttavan valvonnan ja sen kehittämisen keskiössä, molempien tehtäväkenttiemme näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonta ja luvat – ennakollinen ja jälkikäteinen valvontatehtävämme – yhdistyivät ja niiden tavoitteet olivat yhteisiä.

Saimme lisää resursseja. Pääsimme mukaan vanhuspalveluiden kehittämiseen. Työtä on ollut paljon, mutta kaikki kokevat olevansa tärkeällä asialla. Osastollamme työskentelee nyt jo runsas kolmekymmentä henkeä, osa Helsingissä, yksi Oulussa. Ilman tätä osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä toimintamme ei olisi kehittynyt. Kymmenessä vuodessa Rovaniemelle on kasvanut merkittävä sote-valvonnan osaamisen keskittymä.

Esa Koukkari

Esa Koukkari

Johtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.