Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Meidänklinikka Oy:n toiminnan keskeyttäminen

Meidänklinikka Oy:n toiminnan keskeyttäminen

1.7.2015 13:27 / Uutinen

Valvira on keskeyttänyt välittömästi muun muassa hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja tarjonneen Meidänklinikka Oy:n toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi.

Valvira otti Meidänklinikka Oy:n toiminnan asianmukaisuuden selvitettäväkseen saamiensa yhteydenottojen perusteella. Saatujen selvitysten perusteella Valvira katsoi, että Meidänklinikka Oy:n toiminnassa oli todettavissa potilasturvallisuutta vaarantavia epäasianmukaisuuksia hammaslääketieteellisten toimenpiteiden suorittamiseen ja toimenpiteisiin liittyneen työnjaon, tehtyjen toimenpiteiden hammaslääketieteellisten perusteiden sekä potilasasiakirjojen laatimisen ja säilyttämisen osalta.

Saaduista selvityksistä ilmeni myös, että terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä oli työskennellyt henkilöitä, joilla ei ollut Valviran myöntämää laillistusta tai lupaa. Klinikalla oli työskennellyt myös henkilöitä, joiden ammatti- ja kielitaitoa ei voitu pitää riittävänä.

Valvira piti edellä mainittuja seikkoja kokonaisuudessaan potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavina ja katsoi, että edellytykset keskeyttää Meidänklinikka Oy:n toiminta välittömästi olivat olemassa.

Meidänklinikka Oy:n toiminnan keskeyttäminen (lyhennelmä ratkaisusta)

Lisätietoja

lakimies Leena-Maija Vitie, p. 0295 209 440
6.7.2015 jälkeen lääkintöneuvos Liisa Toppila, p. 0295 209 402