Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Maakuntavalmistelun edustajat kokoontuivat Valvirassa – alueuudistus tuo maakunnille myös sote-valvontatehtäviä

Maakuntavalmistelun edustajat kokoontuivat Valvirassa – alueuudistus tuo maakunnille myös sote-valvontatehtäviä

3.10.2018 12:47 / Uutinen

Valvira ja sen koordinoima valvonnan kehittämishanke kutsuivat maakuntavalmistelun edustajat Valviran toimitiloihin Helsinkiin keskustelemaan tulevien maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontatehtävistä. Maakunnat ja valvonta – mikä muuttuu? -tilaisuudessa 27.9.2018 olivat mukana maakuntien, Valviran ja aluehallintovirastojen lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Maakuntien tekemää valvontaa tulee raamittamaan sote-järjestämislakiluonnoksen mukainen omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelmaan maakunta määrittelee mm. miten se seuraa sote-palveluiden toteutumista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja muuta laatua sekä yhdenvertaisuutta ja miten niissä havaitut puutteet korjataan. Hankejohtaja Teppo Heikkilä Uudenmaan maakunnan valmisteluorganisaatiosta visioi mahdollisuutta rakentaa omavalvontaohjelmaa käyttäen apuna yhtenäistä kansallista laatujärjestelmää. Keskustelussa pohdittiin myös maakuntien valvontatoimintaansa varten tarvitsemia resursseja.

Arviointijohtaja Pekka Rissanen (THL) kuvasi menettelyn, jolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vuosittain arvioi maakuntien sote-palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. THL:n tekemä arvio pohjautuu muun ohella valvontaviranomaisten THL:lle kerran vuodessa antamaan valvontahavaintoraporttiin maakuntien toiminnasta. Aluehallintovirastot ja Valvira antoivat ensimmäisen maakunta-alueita koskevan raporttinsa THL:lle kesäkuun 2018 lopussa. Ensimmäisen arviointikierroksen tulokset julkaistaan myöhemmin tänä syksynä. 

Maakuntauudistus muuttaa myös Valviran ja aluehallintovirastojen roolia valvonnassa. Uudeksi valvontakohteeksi tulevat maakunnat, joiden tekemän omavalvonnan edistäminen ja varmistaminen tulee olemaan Valtion uuden lupa- ja valvontaviraston, Luovan, yksi palvelukokonaisuus. Muutokset valvontakentässä haastavat myös viranomaiset oppimaan uutta.  

Eräissä maakunnissa valvontatoiminnan suunnittelu on vasta aivan alussa. Maakunnat ja valvonta – mikä muuttuu? -tilaisuus oli ensimmäinen maakuntien sote-palveluiden valvontaan keskittynyt tapahtuma. Valvontaviranomaiset järjestivät tilaisuuden tukeakseen maakuntien ja valvontaviranomaisten, mutta myös maakuntien välistä, yhteistyötä. Tilaisuus osoitti, että keskinäiselle vuoropuhelulle on paljon tarvetta. Yhteiskehittämistä eri foorumeilla tullaan jatkamaan.

Keskustelua tilaisuudesta voi lukea Twitterissä aihetunnisteella #makusotevalvonta.

Mikä ihmeen makusote?

Lue lisää: alueuudistus.fi