Valviran avainnauhoja
Valvira

Sisältöjulkaisija

null Selvitys- ja selityspyyntö Mohamed Abdirisag Abdullahi-Al-Aubaidyn ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

Selvitys- ja selityspyyntö Mohamed Abdirisag Abdullahi-Al-Aubaidyn ammatinharjoittamista koskevassa asiassa

26.5.2021 00:00

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) varaa asianosaiselle tilaisuuden antaa selvityksensä ja selityksensä seuraavassa asiassa, koska selvitys- ja selityspyyntöä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Mohamed Abdirisag Abdullahi-Al-Aubaidy

Selvitys- ja selityspyyntö 26.5.2021, Dnro V/35989/2020

Selvitys- ja selityspyyntö liitteineen on saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

Määräaika selvityksen ja selityksen antamiselle on kaksi viikkoa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain (434/2003) 62 §:n 3 momentin nojalla tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Valviran verkkosivuilla (Valvira.fi).

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 26.5.-16.6.2021