Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lupaviranomaiset täsmensivät lastensuojelun laitoshuollon toimintayksikön määrittelyä

Lupaviranomaiset täsmensivät lastensuojelun laitoshuollon toimintayksikön määrittelyä

5.10.2021 13:00 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat täsmentäneet lastensuojelun laitoshuollon toimintayksikköä koskevaa määrittelyä. Tavoitteena on selkiyttää lapsi- ja nuorisokoteja koskevien lupa-asioiden käsittelyä, sillä lupaprosessissa joudutaan sovittamaan yhteen sekä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa lain että lastensuojelulain mukaisia määrittelyjä.

Toimintayksikkö on toiminnallinen kokonaisuus

Lastensuojelun laitoshuollon toimintayksikkö on toiminnallinen kokonaisuus, joka voi muodostua yhdestä tai useammasta asuinyksiköstä. Asuinyksiköt voivat toimia toisistaan erillisinä, joten toimintayksikköön voi kuulua samalla tontilla tai samassa pihapiirissä olevia erillisiä rakennuksia.

Samassa rakennuksessa tai samassa pihapiirissä sijaitsevat lastensuojelun laitoshuollon asuinyksiköt eivät voi toimia erillisinä toimintayksiköinä.

Lastensuojelun sijaishuollon toimintayksikköjen rakentamisessa, suunnittelussa ja toiminnassa on aina otettava huomioon lapsen etu. Suurten toimintayksikköjen muodostaminen voi vaarantaa lapsen edun toteutumisen sekä oikeuden hyvään ja turvalliseen kasvuympäristöön.

Toimintayksiköllä oltava vastuuhenkilö

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan toimintayksiköllä täytyy olla vastuuhenkilö, joka vastaa yksikön toiminnasta yhdessä palvelujen tuottajan kanssa. Vastuuhenkilötyöskentelyn laadun varmistamiseksi työnantajan tehtävä on huolehtia, että vastuuhenkilöllä on riittävästi työaikaa tehtävän hoitamiseen.

Lisätietoja:

Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman, 0295 016 109, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Saija Kujansuu, 0295 018 555, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Ronkamo, 0295 018 130, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eerola, 0295 016 868, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, 0295 017 587, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, 0295 017 384, Lapin aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Ylitarkastaja Anssi Tulkki, 0295 209 347, Valvira
etunimi.sukunimi@valvira.fi