Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lupapäätökset kotimaiseen adoptioon kasvoivat selvästi, kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleiden lasten määrä kasvoi

Lupapäätökset kotimaiseen adoptioon kasvoivat selvästi, kansainvälisen adoption kautta Suomeen tulleiden lasten määrä kasvoi

9.2.2018 09:12 / Uutinen

Adoptiolupapäätösten kokonaismäärä väheni hieman edellisvuoteen verrattuna ja kotimaisten adoptiolupapäätösten määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Kansainvälisen adoption päätöksiä annettiin 139 (167 vuonna 2016, 173 vuonna 2015), kotimaisen adoption päätöksiä 50 (35 vuonna 2016, 39 vuonna 2015). Kansainvälisen adoptiopalvelunantajien välityksellä Suomeen tulleiden lasten määrä kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Suomeen saapui 70 lasta (58 vuonna 2016, 93 vuonna 2015)

Lupapäätösten kokonaismäärään eivät sisälly olosuhdemuutosten perusteella tehdyt päätökset, joiden määrä kasvoi edellisvuosista: adoptioluvan saaneiden olosuhteissa tapahtuneiden muutosten takia tehtyjä päätöksiä oli yhteensä 38, joista 16 oli luvan peruuttamisia.

Adoptiolupapäätösten määrä noudattelee hakemusten määrää. Adoptiolautakunnan käsittelyajat ovat lyhyet, mikäli hakemus on täytetty huolella eikä lisäselvityksiä tarvitse pyytää: noin 60 prosenttia kaikista adoptiolupahakemuksista käsiteltiin alle 2 kuukaudessa.

Itsenäinen adoptiolautakunta on toiminut Valvirassa vuodesta 2012 alkaen. Adoptiolautakunnan lupa tarvitaan niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin adoptioon. Perheen sisäiseen adoptioon adoptiolupaa ei tarvita.

Lue lisää:

Adoptio (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Merja Vuori, adoptiolautakunnan puheenjohtaja
puh. 0295 209 623
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi