Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021

Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021

Markus Henriksson 4.9.2018 / päivitetty 5.9.2018 13:14

Reformiministeriryhmä on 30.8.2018 linjannut, että osana maakunta- ja sote-uudistusta Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021. Alkujaan Luovan piti aloittaa vuoden 2019 alussa, viime vuonna aloitus siirtyi vuoteen 2020 ja nyt siis vielä yhdellä vuodella vuoteen 2021.

Uuden viraston aloitusaikataulun siirtymiset sekä sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä käytävä, epävarmuutta ajoittain lisäävä poliittinen ja julkinen keskustelu eivät ole omiaan lisäämään motivaatiota Luova-valmisteluun. Valmisteluun saadulla lisäajalla on kuitenkin myös myönteisiä puolia, kunhan aika käytetään järkevällä tavalla esimerkiksi Luovassa käytettävien järjestelmien ja työvälineiden konkreettiseen kehittämiseen. Aloitusajankohdan siirtyminen voi edistää parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamista. Valviran henkilöstö on hienosti osallistunut valmisteluun, ja jatkamme valmistelua edelleen vahvasti. Valviran asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden käyttäminen Luova-valmistelussa on välttämätöntä Luovan onnistumiselle.  

On tärkeä muistaa, että asiakas- ja potilasturvallisuus sekä elinympäristön turvallisuus tarvitsevat ehdottomasti Valviraa ja sen perustehtävien hoitamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on informoinut, että terveysteknologian siirtäminen Valvirasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan tapahtuisi vuoden 2020 alussa, kuten aiemmin on linjattu. Jatkamme Fimeaan siirrettävien terveysteknologian valvonnan tehtävien hyvin käynnistynyttä siirtohanketta yhteistyössä ministeriön ja Fimean kanssa täysipainoisesti.

On tärkeä muistaa, että asiakas- ja potilasturvallisuus sekä elinympäristön turvallisuus tarvitsevat ehdottomasti Valviraa ja sen perustehtävien hoitamista. Valvira on onnistunut toimintansa kehittämisessä hyvin. Olemme uudistaneet mm. valvonta-asioiden käsittelyprosesseja ja toimeenpanneet sosiaalihuollon ammattihenkilölain sekä perustaneet Suosikki-rekisterin. Yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa olemme järjestäneet useita uudentyyppisiä asiakasareenoita. Alkoholilain toimeenpano tietojärjestelmämuutoksineen onnistui hyvin erittäin tiukasta aikataulusta huolimatta. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lisääntyneiden lupahakemusten käsittelyajat ovat hyvällä tasolla sähköisen asioinnin kehittämisen myötä.

Valvira hoitaa tehtävänsä tehokkaasti jatkossakin ja toimintamme kehittäminen jatkuu muutostilanteen pitkittymisestäkin huolimatta.

Markus Henriksson

Markus Henriksson

ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.