Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta Suomessa

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta Suomessa

7.9.2020 15:00

Valviran ohje 3/2020

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta Suomessa (pdf)

Tämä ohje on laadittu toimijoille, jotka harjoittavat luonnonmukaisesti tuotettujen (jäljempänä luomu) alkoholijuomien kaupallista tai muussa elinkeinotarkoituksessa tapahtuvaa valmistusta, valmistuttamista, varastointia, tukkumyyntiä tai maahantuontia.

Ohje perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 834/2007 (luomuasetus), komission asetukseen (EY) N:o 889/2008 (toimeenpano-asetus) sekä komission asetukseen (EY) N:o 1235/2008 (tuontiasetus) koskien luomutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolelta. EU:n luomuasetus 834/2007 korvataan jo annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)2018/848, mutta uutta asetusta aletaan soveltaa vasta vuoden 2021 alussa.

Tällä ohjeella päivitetään Valviran ohjetta 10/2018 (Dnro V/9916/2018). Päivitys koskee muuttunutta lainsäädäntöä ja sisältää lisäksi teknisiä tarkennuksia tukkumyyjän velvollisuuksiin luomutuotteiden tukkumyynnissä.

Tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaava merkintä, jos kuluttajalle annetaan käsitys, että tuote tai jokin sen ainesosa on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien tuotantosääntöjen mukaan. Viittaus voi olla myyntipäällyksessä, muissa pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa. Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviksi merkinnöiksi katsotaan mm. merkinnät luonnonmukainen, ekologinen ja biologinen ja niiden tavalliset johdokset (luomu-, eko- ja bio-) yksin tai yhdistettynä sekä sanat biodynaaminen, orgaaninen ja orgaanis-biologinen. Myös eräät jäsenmaissa käytössä olevat viralliset termit katsotaan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviksi, tällaisia ovat esimerkiksi ecológico, økologisk, ökologisch, organic, biologique, biologico, biologisch, biológicoja ekologisk.

Ohjeessa esitellään luomualkoholijuomien valmistus-, maahantuonti- ja tukkumyyntitoiminnan ne erityispiirteet, joilta osin toiminta eroaa tavanomaisesti valmistettujen alkoholijuomien vastaavista.

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi