Sisältöjulkaisija

null Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta Suomessa

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta Suomessa

13.12.2017 13:14

Valviran ohje 10/2018

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta Suomessa (pdf)

Tämä ohje on laadittu toimijoille, jotka harjoittavat luonnonmukaisesti tuotettujen (jäljempänä luomu) alkoholijuomien kaupallista tai muussa elinkeinotarkoituksessa tapahtuvaa valmistusta, valmistuttamista, varastointia, tukkumyyntiä tai maahantuontia.

Ohje perustuu neuvoston asetukseen (EY) N:o 834/2007 (luomuasetus), komission asetukseen (EY) N:o 889/2008 (toimeenpanoasetus) sekä komission asetukseen (EY) N:o 1235/2008 (tuontiasetus) koskien luomutuotteiden tuontia EU:n ulkopuolelta.

Tällä ohjeella päivitetään Valviran ohjetta 15/2012 (Dnro 939/99/2012). Päivitys koskee muuttunutta lainsäädäntöä ja luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien muuttuneita tuontimenettelyjä. Lisäksi ohjeeseen on tehty tarkennuksia hiivan käytöstä valmistuksessa ja pakkausmerkintäohjeistukseen.

Tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaava merkintä, jos kuluttajalle annetaan käsitys, että tuote tai jokin sen aineosa on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien tuotantosääntöjen mukaan. Viittaus voi olla myyntipäällyksessä, muissa pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa.

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviksi merkinnöiksi katsotaan mm. merkinnät luonnonmukainen, ekologinen ja biologinen ja niiden tavalliset johdokset (luomu-, eko- ja bio-) yksin tai yhdistettynä sekä sanat biodynaaminen, orgaaninen ja orgaanis-biologinen. Myös eräät jäsenmaissa käytössä olevat viralliset termit katsotaan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviksi, tällaisia ovat esimerkiksi ecológico, økologisk, ökologisch, organic, biologique, biologico, biologisch, biológico ja ekologisk.

Ohjeessa esitellään luomualkoholijuomien valmistus-, maahantuonti- ja tukkumyyntitoiminnan ne erityispiirteet, joilta osin toiminta eroaa tavanomaisesti valmistettujen alkoholijuomien vastaavista.

Lisätietoja:

alkoholi(at)valvira.fi