Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto VOC-mittaustulosten tulkinnasta asuntojen terveyshaitta-asioissa

Lausunto VOC-mittaustulosten tulkinnasta asuntojen terveyshaitta-asioissa

9.9.2011 14:42

Asuntojen sisäilmatutkimuksissa otetaan joskus kemiallisia VOC-näytteitä (VOC = haihtuva orgaaninen yhdiste) sisäilmasta, sisäpinnoilta tai rakennusmateriaaleista. Tutkimustulosten tulkinnassa on ollut suurta hajontaa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyynnössä pyydettiin Valviran lausuntoa siitä, miten VOC-päästöjä pitää mitata ja analysoida sekä miten analyysituloksia pitää tulkita terveyshaittojen arvioinnissa.

Lausunto VOC-mittaustulosten tulkinnasta