Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

25.10.2012 13:25

Valvira on antanut lausuntonsa sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta. Valvira toteaa mm., että työryhmän ehdotus lähtee olettamuksesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki säädetään samaan aikaan tämän lain kanssa. Jos näin ei tapahtuisi, lain nykyiset valvontapykälät pitäisi sisällyttää uuteen sosiaalihuoltolakiin.

Valvira esittää, että uuteen lakiin lisättäisiin säädös siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa sosiaalihuollon valvonnassa ja ohjauksessa tarvittavaa ajantasaista tietoa valvontaviranomaisten käyttöön.

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen