Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto oikeusministeriölle isyyslain uudistamistarpeista

Lausunto oikeusministeriölle isyyslain uudistamistarpeista

4.10.2011 10:56

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut oikeusministeriölle lausunnon lainsäädäntöneuvos Markku Helinin arviomuistiosta, joka koskee isyyslain uudistamistarpeita.

Valvira yhtyy pääosin muistiossa esitettyihin näkökantoihin. Valvira toteaa kuitenkin, että yhteiskunnassa on tapahtunut useita perheoikeuteen liittyviä muutoksia, joista huomionarvoisia ovat muun muassa erilaisten perhemuotojen yleistyminen sekä perhesuhteiden kansainvälistyminen, lisääntynyt yksilöllistyminen ja sopimusperusteisuus. Tämän vuoksi Valvira esittää oikeusministeriölle harkittavaksi, olisiko isyyslain uudistaminen aiheellista nivoa osaksi laajempaa uudistustyötä, johon kuuluisivat esimerkiksi lapsen elatuksesta, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lapseksiottamisesta annetut lait.

Lausunto isyyslaista