Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

29.3.2017 09:36

Valvira pitää tärkeänä suunnitteilla olevan valinnanvapausuudistuksen toteuttamista siten, että se on omiaan kehittämään palvelujen laatua, turvallisuutta, saatavuutta ja tehokkuutta sekä kansalaisten yhdenvertaisuutta eri palvelumuotojen suhteen. Nyt annettuun ehdotukseen sisältyy kuitenkin vielä monia ongelmakohtia.

Valinnanvapaussäännökset tuovat haasteita muun muassa maakunnan mahdollisuuksiin huolehtia järjestämisvastuustaan, palvelutuotannon ohjaukseen, saumattomiin palveluketjuihin, palvelujen yhteensovittamiseen ja sote-integraatioon sekä yhdenvertaisuuteen ja säästöihin liittyvien tavoitteiden toteutumiseen. Ohjaukseen ja asiakkaiden tukeen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi ehdotus on vielä selvästi keskeneräinen, mikä vaikeuttaa sen arviointia.

Lue lisää:

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (pdf)