Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

29.9.2015 08:14

Sosiaali- ja terveysministeriö on 11.8.2015 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi uutta tupakkalakia koskien. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin uusi tupakkatuotedirektiivi. Tämän lisäksi toteutettaisiin myös muita uudistuksia,  joiden tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittaminen ja nikotiiniriippuvuuden syntyminen, edistää tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista sekä suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta. Esityksessä on tarkoitus ehdottaa muutoksia myös eräisiin muihin lakeihin, mutta muita lakeja koskevat muutokset eivät ole mukana  lausuntoversiossa.

Lausunto Valvira pitää sosiaali- ja terveysministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi tupakkalain muuttamisesta pääsääntöisesti kannatettavana.

Valviran lausunto koostuu yleisestä osasta, jossa otetaan kantaa tupakkalakiluonnoksessa kokonaisuutena esiintyviin kehittämiskohtiin sekä muihin yleisiin seikkoihin. Tämän jälkeen lausunnossa kommentoidaan lakiluonnosta sen lukujen otsikoiden mukaisesti.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta
(pdf)

Lisätietoja:
Reetta Honkanen
ylitarkastaja
puh. 0295 209 630.