Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1A §:n muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1A §:n muuttamisesta

1.6.2012 12:27

Valvira on antanut lausunnon alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Valvira pitää tärkeänä, että alkoholimainontaa rajoitetaan jatkossakin lailla. Valvira kannattaa mielikuvamainonnan kieltämistä ja mainonnan rajoittamista tuotteesta annettaviin tuotetietoihin. Väkevien alkoholijuomien mainonnan tulisi pysyä nykyiseen tapaan kiellettynä.

Lausunto luonnoksesta alkoholilain muuttamisesta