Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

27.1.2017 10:05

Valvira pitää hallituksen esityksen luonnoksessa esitettyjä alkoholilain kansanterveydellisiä tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina. Valviran arvion mukaan osa ehdotuksessa esitetyistä muutoksista johtaa alkoholin kulutuksen lisääntymiseen ja siitä aiheutuvien haittojen kasvuun.

Valviran lausunto koostuu yleisestä osasta, jossa otetaan kantaa alkoholilakiluonnoksessa kokonaisuutena esiintyviin  kehittämiskohtiin sekä muihin yleisiin seikkoihin. Lausunnon liitteenä on yksityiskohtaisempi muistio, jossa lakiluonnosta kommentoidaan sen lukujen otsikkojen mukaisina kokonaisuuksina.

Lue lisää:

Valviran lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö (valmistus, maahantuonti, vienti ja tukkumyynti)
puh. 0295 209 515

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö (vähittäismyynti, anniskelu ja mainonta)
puh. 0295 209 610

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi