Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lausunto alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lausunto alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

14.5.2013 13:00

Valvira on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi alkoholilain 33 §:n (mainontapykälä) muuttamisesta.

Valviran näkemyksen mukaan esitys sisältää oikeansuuntaisia muutospyrkimyksiä. Se on kuitenkin monilta osin varsin tulkinnanvarainen, ja poikkeukset pääsääntönä olevaan mainontakieltoon ovat liian laajoja.

Valvira toivoo voivansa valmistelun edetessä tarvittaessa lausua esityksestä uudelleen.

Lausunto alkoholilain 33 pykälän muuttamisesta

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marianna Vasara, puh. 0295 209 622