Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lastensuojelun määräajat ylittyivät 112 kunnassa – valvontatyö jatkuu

Lastensuojelun määräajat ylittyivät 112 kunnassa – valvontatyö jatkuu

20.6.2018 15:38 / Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi lastensuojelun käsittelyaikoja kunnissa koskevan seurannan tulokset toukokuussa. Tiedonkeruu koski ajanjaksoa 1.10.2017-31.3.2018. Valvira ja aluehallintovirastot jatkavat lastensuojelulain mukaisten määräaikojen seurantaa kunnilta kerättyjen tietojen pohjalta.

Tulosten mukaan Manner-Suomen kunnissa lastensuojeluasiana vireillä olleiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi noin 98 prosenttisesti lakisääteisen ajan kuluessa. Arvioinnit valmistuivat 93 prosenttisesti määräajassa. Määräaikojen ylityksiä oli 112 kunnassa.

Palveluntarpeen arviointi on aloitettava viipymättä lastensuojeluasian tultua vireille hakemuksesta tai lastensuojelun työntekijän saatua muutoin tiedon lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Maksimimääräaika arvioinnin aloittamiselle on seitsemän vuorokautta. Arviointi on saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat valvonnan toimeenpanoa Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Lastensuojelun määräaikojen valvonnan painopistettä on viimeisimmässä valvontaohjelmassa siirretty jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvonnan edistämistä ja varmistamista. Kuntien tulee näin ollen itse aktiivisesti huolehtia määräaikojen toteutumisesta lakisääteisessä määräajassa. Aikaisempien vuosien tapaan valvontaa kohdistetaan erityisesti niihin kuntiin, joissa määräaikaylitykset ovat toistuvia ja suuria. Harkinnan mukaan Valvira ja aluehallintovirastot tekevät lisäksi ohjaus- ja arviointikäyntejä kuntiin, joissa ylitykset toistuvat. Ohjaus- ja arviointikäyntejä on jo tehty viimeisimmän tiedonkeruun jälkeen keväällä 2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman etenemistä voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo18.

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokantaraportit

Lisätietoa:
Marita Raassina, ylitarkastaja
puh. 0295209333
etunimi.sukunimi@valvira.fi