Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lastensuojelun määräajat ovat ylittyneet Pohjois-Pohjanmaalla

Lastensuojelun määräajat ovat ylittyneet Pohjois-Pohjanmaalla

10.12.2018 09:54 / Uutinen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kunnilta, kuntayhtymiltä ja yhteistoiminta-alueilta tiedot lastensuojelunlain mukaisten määräaikojen noudattamisesta. Viimeisimmät tiedot ovat lokakuun 2017 ja maaliskuun 2018 väliltä. Näistä tiedoista ilmenee, että Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella kahdeksassa kunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä tai yhteistoiminta-alueella määräajat ovat ylittyneet. Kainuun maakunnassa ei ollut valvontaa vaativia määräaikaylityksiä.

Oulun kaupungin ja Kempeleen lastensuojelun määräajat ovat ylittyneet toistuvasti, ja Valvira valvoo niitä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto otti valvontaansa kuusi kuntaa, joissa määräajat ylittyivät, mutta ylitykset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä. Ainoastaan yksi kunnista oli aluehallintoviraston aiemmassa määräaikavalvonnassa. Näistä kuudesta kunnasta aluehallintovirasto kiinnitti kahden huomiota siihen, että palvelut on järjestettävä niin, että lastensuojelulain 26 §:n mukaista määräaikaa noudatetaan.

– Lain mukaan vireille tulleiden lastensuojeluasioiden selvittäminen on aloitettava seitsemän päivän kuluessa. Laissa määrätään myös, että lastensuojelun palvelutarpeen selvittäminen on saatava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille. Laissa olevat määräajat ovat ehdottomia. Kunnat toimittivat aluehallintovirastolle selvityksen toimenpiteistä, joilla tilannetta kohennetaan ja lastensuojelulaissa säädetyt määräajat saatetaan lainmukaisiksi. Jatkamme vuonna 2019 lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen seurantaa, sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Lastensuojelulain mukaisten määräaikojen valvonta on aluehallintoviraston ja Valviran yhteinen valvontakohde, joka kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen valvontaohjelmaan 2016−2019. Edellä mainitut valvontaviranomaiset ovat siirtäneet valvontaohjelmakaudella määrätietoisesti valvonnan painopistettä jälkikäteisestä reaktiivisesta valvonnasta kohti palveluntuottajien omavalvonnan edistämistä, tukea ja varmistamista. Kirjallisten selvitysten perusteella tehdään seuraamusten arviointia yhtenäisellä menettelytavalla sellaisiin kuntiin, joissa määräaikojen ylitykset ovat toistuvia ja ylitysten määrä prosentuaalisesti tai lukumääräisesti suuri. Jatkuvasti määräaikoja ylittäviin kuntiin aluehallintovirasto ja Valvira tekevät ohjaus- ja arviointikäyntejä.  

Valvontaohjelman toimeenpanosta viestitään aktiivisesti. Valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #sotevalo2018 sekä Valviran ja aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Lastensuojelun sijaishuollon valvonta on vuoden 2019 erityiskohteena

Kansalaiset ja alueella sijaitsevat sijaishuoltoyksiköt ovat ottaneet merkittävästi enemmän yhteyttä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon sijaishuoltoasioista, kun nämä asiat ovat olleet viime aikoina enemmän julkisuudessa. – Olemme antaneet yleistä ohjausta ja neuvontaa, miten sijaishuollossa olevia lapsia tulisi hoitaa. Olemme neuvoneet myös rajoitustoimenpiteissä ja kasvatuskäytännöissä, Vaskivuo kertoo.

Vuonna 2019 aluehallintoviraston yhtenä painopisteenä on lastensuojelun sijaishuollon valvonta. − Järjestämme myös vuonna 2019 alueellisen sijaishuollon työkokouksen lastensuojelun sijaishuoltoyksiköiden henkilökunnalle ja kuntien sijaishuollon sosiaalityöntekijöille. Työkokouksen ajankohta varmistuu alkuvuodesta, Vaskivuo jatkaa.

Lue lisää: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016−2019

Lisätietoja:

Saku Vaskivuo
sosiaalihuollon ylitarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
p.02905017587
etunimi.sukunimi@avi.fi

Marita Raassina
ylitarkastaja
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
p.0295209333
etunimi.sukunimi@valvira.fi
Oulun ja Kempeleen asiat