Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lastensuojelun käsittelyajat pysyneet pääosin hyvällä tasolla

Lastensuojelun käsittelyajat pysyneet pääosin hyvällä tasolla

27.8.2019 09:00 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat lastensuojelulaissa säädettyjä määräaikoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnista keräämän aineiston pohjalta. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi on lain mukaan aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.

 

Valvontaviranomaisten arvioimassa aineistossa (lokakuu 2018 – maaliskuu 2019) määräaikojen ylityksiä todettiin 173 kunnassa. Valvontaan otettiin 87 kuntaa. Edellisvuonna (2018) ylityksiä todettiin 112 kunnassa, joista valvontaan otettiin 96. Vaikka määräaikojen ylitysten määrässä ja valvontaan otettujen kuntien lukumäärässä on jonkin verran vuotuista vaihtelua, ovat lastensuojelun käsittelyajat pysyneet pääosin hyvällä tasolla: lastensuojelun palvelutarpeen arviointien käsittely aloitettiin kunnissa 98-prosenttisesti seitsemän arkipäivän kuluessa, ja arvioinnit valmistuivat 94-prosenttisesti kolmen kuukauden määräajassa.

 

Vuosi

Määräajan ylityksiä (kuntien lukumäärä)

Otettu valvontaan (kuntien lukumäärä)

2019

173

87

2018

112

96

2017

191

64

2016

123

69

Taulukko: Lastensuojelun määräajat ylittäneiden ja valvontaan otettujen kuntien lukumäärä 2016–2019.

 

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat lastensuojelun määräaikoja ensisijaisesti edistämällä, tukemalla ja varmistamalla kuntien omavalvontaa. Valvontaviranomaiset kohdistavat kirjalliset selvitykset ja niiden perusteella tapahtuvan seuraamusten arvioinnin kuntiin, joissa määräaikojen ylitykset ovat toistuvia ja ylitysten määrä prosentuaalisesti tai lukumääräisesti suuri. Jatkuvasti määräaikoja ylittäviin kuntiin Valvira ja aluehallintovirasto tekevät ohjaus- ja arviointikäyntejä. Ohjaus- ja arviointikäyntien tarkoituksena on perehdyttää toimipaikan johtoa ja henkilöstöä lainsäädäntöön, omavalvontaan sekä muihin asiakasturvallisuuden kannalta ajankohtaisiin asioihin

 

Lastensuojelun määräaikojen valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista.

 

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019

Lisätietoja:

Valvirassa

Marita Raassina, ylitarkastaja
puh. 0295 209 333

Leena Saukkoriipi, lakimies
puh. 0295 209 402

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Aluehallintovirastoissa

 

Lapin aluehallintovirasto:

Katja Regina, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 384.

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

Marko Kumpulainen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 016 860

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

Saija Kujansuu, ylitarkastaja, puh. 0295 018 555

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:

Sini Virtanen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 018 017

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

Saku Vaskivuo, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 587

Jaana Tervo, sosiaalihuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 527

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

Marja-Leena Stenroos, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, puh. 0295 016 206

 

etunimi.sukunimi(at)avi.fi