Sisältöjulkaisija

null Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopiste siirtyy jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvontaa

Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopiste siirtyy jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvontaa

Marita Raassina ja Lilli Autti 2.3.2016 / päivitetty 2.3.2016 17:00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL toteutti lastensuojelun määräaikojen kolmannen valtakunnal-lisen tiedonkeruun ajanjaksolla 1.4. - 30.9.2015. Tulosten mukaan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen määräajat ylittyivät 107 kunnassa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet suunnitelmallisesti lastensuojelun määräaikoja vuoden 2015 alusta lähtien. Viimeisimpien tietojen perusteella on todettavissa, että määräaikoja ylittävien kuntien lukumäärä on pienentynyt merkittävästi ensimmäisestä tiedonkeruusta (202 kuntaa) ja ylitysajat ovat lyhentyneet kahdesta edellisestä tiedonkeruusta.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet myös toimeentulotuen määräaikoja suunnitelmallisesti vuodesta 2014 lähtien. Toimeentulotuen määräaikojen toteutumisen neljäs valtakunnallinen tiedonkeruu koski lokakuun 2015 tilannetta. Tulosten perusteella määräaikojen ylityksiä oli 101 kunnassa. Huomionarvoista on, että määräaikojen ylitykset ovat ensimmäisestä, huhtikuussa 2014 toteutetusta tiedonkeruusta (191 kuntaa) vähentyneet lähes puolella samalla, kun ylitysten kestot ovat lyhentyneet. Myös toimeentulotuen määräaikojen ylityksiä koskevat kantelut ovat vähentyneet kolmannekseen tiedonkeruun perusteella toteutetun systemaattisen valvonnan avulla.

Lähtökohtana on, että kunnat itse aktiivisesti huolehtivat määräaikojen toteutumisesta lakisääteisessä määräajassa.

Valvonnan tulevaa toimeenpanoa on suunniteltu yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2016-2019 mukaisesti lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopistettä siirretään jälkikäteisestä valvonnasta kohti kuntien omavalvontaa. Lähtökohtana on, että kunnat itse aktiivisesti huolehtivat määräaikojen toteutumisesta lakisääteisessä määräajassa.

Valvira lähettää kaikkiin kuntiin omavalvontaan ohjaavan kirjeen kevään 2016 aikana. Valvontaviranomaiset voivat jatkossakin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli määräajoissa ilmenee edelleen ylityksiä.

Lue lisää lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan tuloksista:

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.-30.9.2015 (thl.fi)

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2015 (thl.fi)

 

Marita Raassina ja Lilli Autti

ylitarkastajat