Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lasten, joilla on synnynnäinen suun halkio, pitää päästä foniatrian erikoislääkärin seurantaan

Lasten, joilla on synnynnäinen suun halkio, pitää päästä foniatrian erikoislääkärin seurantaan

29.4.2014 16:24

Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt kanteluasiassa (Dnro 976/4/13) Valviran lausuntoa halkiolasten hoidosta. Päätöksessään oikeusasiamies yhtyy Valviran ja sen pysyvän asiantuntijan käsitykseen siitä, että kaikkien halkiolasten pitäisi olla foniatrian erikoislääkärin seurannassa keskus- tai yliopistosairaaloissa. Oikeusasiamiehen mukaan halkiolasten kuuluminen foniatrian erikoislääkärin seurantaan julkisessa terveydenhuollossa olisi omiaan turvaamaan lapsen oikeuksien yleissopimuksessa tarkoitettujen terveyspalveluiden ja perustuslaissa turvattujen riittävien terveyspalvelujen toteutumista. Valvira on lähettänyt asiaa koskevan kirjeen sairaanhoitopiireille ja kunnille.

Suomessa syntyy vuosittain 120 – 140 lasta, joilla todetaan synnynnäinen suun halkio. Yleisin tyyppi on suulakihalkio. Useilla halkiopotilailla on myös muita synnynnäisiä rakennepoikkeamia, ja monella halkio liittyy synnynnäiseen oireyhtymään. Halkio vaikuttaa lapsen ulkonäköön, syömiseen, kuuloon sekä puheen ja hampaiston kehitykseen. Suomessa halkioiden leikkaushoito on keskitetty kahteen erikoissairaanhoidon yksikköön: Husuke Helsingissä ja Oulun yliopistellinen keskussairaala.

Vallitsevan hoitokäytännön mukaan lapselle tehdään suulaen sulku 9 – 10 kuukauden ikäisenä. Lapsen puheen kehitystä seurataan Husuken seurantakäynneillä 3-, 5- ja 8-vuotiaina. Ongelmat puheen kehityksessä ovat yleisiä halkiolapsilla. Puheen kuntoutuksen vakiintunut hoitomuoto on puheterapia.

Valviran pysyvän asiantuntijan mukaan Husuken seurantaohjelman täydentämiseksi ja usein ilmenevien kielellisen kehityksen pulmien vuoksi halkiolapset ovat yleensä myös keskussairaalapiirin tai yliopistosairaalan foniatrien, eli puhe- ja äänihäiriöiden lääkäreiden, seurannoissa. Foniatri on perehtynyt niin halkion aiheuttamiin puheongelmiin kuin muihinkin puheen, kielen ja oppimisen vaikeuksiin.

Lisätietoja:

Ylihammaslääkäri Hanna-Leena Tefke, puh. 0295 209 435