Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lapsen syntymän todentaminen edellyttää äidin ja lapsen henkilökohtaista tapaamista ja tutkimusta, jos synnytyksessä ei ole ollut mukana terveydenhuollon ammattihenkilöä

Lapsen syntymän todentaminen edellyttää äidin ja lapsen henkilökohtaista tapaamista ja tutkimusta, jos synnytyksessä ei ole ollut mukana terveydenhuollon ammattihenkilöä

1.4.2014 14:19

Valviran käsittelemän valvonta-asian yhteydessä on tullut esille, että kätilö on ilmoittanut kotona syntyneen lapsen syntymästä väestötietojärjestelmään, vaikka hän ei ole osallistunut synnytyksen hoitoon eikä hän ole ollut paikalla lapsen syntyessä. Tieto lapsen syntymästä on saatu vanhemmilta sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

Valvira katsoo, että lapsen syntymän todentaminen jälkikäteen ja ilmoituksen tekeminen väestötietojärjestelmään edellyttää äidin ja lapsen henkilökohtaista tapaamista ja terveydenhuollon ammattihenkilön tekemää tutkimusta tai muuta tapaa, jonka avulla lapsen syntymä voidaan luotettavalla tavalla varmistaa. Lapsen syntymän todentaminen ja syntymäilmoituksen tekeminen väestötietojärjestelmään ainoastaan sen perusteella, että äiti ilmoittaa lapsen syntymästä kätilölle puhelimitse tai sähköpostilla, ei ole riittävän luotettava tapa varmistua lapsen syntymästä.

Mikäli synnytyksessä ei ole ollut avustamassa kätilö tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, tulee äiti ohjata ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen lähimpään synnytyssairaalaan, jossa voidaan tarkastaa sekä äidin että lapsen vointi ja vahvistaa lapsen syntymä. Synnytyssairaalassa voidaan tällöin jälkikäteen tehdä ilmoitus lapsen syntymästä väestötietojärjestelmään sekä syntymärekisteri-ilmoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Valvira toteaa, että voimassa oleva lainsäädäntö on puutteellinen sen osalta, miten lapsen syntymä todennetaan silloin, kun synnytyksessä ei ole ollut paikalla kätilöä tai muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä. Valvira on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen lainsäädännön tarkentamiseksi lapsen syntymän todentamisesta ja lapsen syntymästä väestötietojärjestelmään ilmoittamisesta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Leena Kinnunen

Puh.0295 209 420