Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lapin keskussairaalan päivystysyksikön vahvuutena ovat toimivat ohjausmenetelmät

Lapin keskussairaalan päivystysyksikön vahvuutena ovat toimivat ohjausmenetelmät

15.12.2016 08:07 / Uutinen

Valvira ja Lapin aluehallintovirasto tekivät lokakuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Yhteispäivystys on sujuvoittanut hoitoprosessia

Lapin keskussairaalan yhteispäivystys on keskisuuri toimintayksikkö: käyntejä on vuosittain noin 42 000. Erityishaasteina Lapin alueella ovat mm. pitkät välimatkat, harva asutus ja turismiin liittyvä kausivaihtelu. Lapin keskussairaalan päivystysyksikkö toimii päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla aitona perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, jossa palvelut toteutetaan yhden johdon alaisuudessa. Potilaan hoidon tarve arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ilman hallinnollisia rajoja. Rajaton yhteispäivystystoiminta toimii hyvin ja on sujuvoittanut potilaan hoitoprosessia.

Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksen yhtenä vahvuutena ovat myös hyvin toimivat ohjaus-/logistiikkamenetelmät: sairaalassa voidaan esim. seurata, kuka potilasta hoitaa, mikä on hoidon kiireellisyysarvio ja millaisia hoitotoimenpiteitä on tilattu. Myös potilaat näkevät odotustiloissa näytöltä oman tilanteensa ja koko vastaanoton tilanteen.

- Näin voidaan helpottaa ja tehostaa lääkärien ja sairaanhoitajien työtä ja parantaa potilastyytyväisyyttä ja hoidon laatua, sanoo ylitarkastaja Keijo Oikarinen Valvirasta.

Eri kanavista kerätyn tiedon systemaattisesta hyödyntämisestä eväitä jatkokehitykseen

Ohjaus- ja arviointikäynnillä havaittiin myös kehittämiskohteita. Päivystystoiminnan laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi Lapin keskussairaalan on tarpeen keskittyä tilojen riittävyyteen, toiminnan ajoittaisen ruuhkautumisen ehkäisemiseen, puhelinneuvonnan kehittämiseen ja vanhuspotilaiden hoitoprosessin suunnitteluun.

- Yksikössä kannattaa ryhtyä systemaattisesti yhdistämään ja analysoimaan eri lähteistä saatavaa potilasturvallisuustietoa, Oikarinen toteaa.
- Tiedon kokonaiskuva edistäisi aktiivisen omavalvonnan kehittämistä ja toteuttamista.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuoden 2016 suunnitelmallisen valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2016 aikana yhteensä kolmisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16 ja vuoden 2017 toimenpiteitä: #sotevalo17

Lisätietoja Valvirassa:

Keijo Oikarinen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 430

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lisätietoja Lapin aluehallintovirastossa:

Marja-Terttu Jolma, aluehallintoylilääkäri
puh. 0295 017 378

etunimi.sukunimi(at)avi.fi