Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lainsäädäntö määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyajat

Lainsäädäntö määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyajat

30.9.2019 09:30 / Uutinen

Ulkomailla lääkäriksi opiskelevien määrä on viime vuosina kasvanut ja Valvirasta kysytään usein ulkomailla kouluttautuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyajoista. Käsittelyajat määritellään laissa ja viranomaisresurssit on mitoitettu niiden mukaan.

Valvira käsittelee vuosittain yli 20 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön nimikesuojausta ja laillistusta ja merkitsee Terhikki-rekisteriin n. 2 000 ammattihenkilöksi opiskelevan tiedot. Ammattioikeushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Oppilaitoksesta valmistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt saavat toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä 30 päivää valmistumisensa jälkeen toisen ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Jos 30 päivän määräaika ylittyy, kyse on laittomana terveydenhuollon ammattihenkilönä toimisesta. Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä saa työskennellä ainoastaan henkilö, jonka Valvira on laillistanut ja merkinnyt terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Valvira pyrkii käsittelemään kotimaasta valmistuneiden laillistushakemukset siten, että ammattihenkilöt voivat työskennellä ilman keskeytystä.

Toisista EU-/ETA-maista valmistuneiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on 3–4 kuukautta

Lainsäädäntö määrittelee ammattioikeushakemusten käsittelyajat ja viranomaisen resurssit on mitoitettu niiden mukaan. Toisista EU-/ETA-maista valmistuneiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on 3–4 kuukautta. Käsittelyaika tulee EU-direktiivistä ja se on sama kaikissa jäsenvaltioissa. Toisessa EU-/ETA-valtiossa kouluttautuneet lääkärit kuuluvat EU:n ammattipätevyysdirektiivin automaattiseen tunnustamisjärjestelmään yhdessä kätilöiden, sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden ja proviisorien kanssa. Ammattioikeuspäätös on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki hakemukseen vaadittavat liiteasiakirjat on toimitettu Valviraan. Suomessa ammattioikeushakemusten käsittelyaika on kirjattu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Koska oikeus toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä on voimassa vain 30 päivää valmistumisen jälkeen ja toisesta EU-/ETA-maasta valmistuneen terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeushakemuksen käsittely kestää 3–4 kuukautta, tulee sekä työnantajan että toisesta EU-/ETA-maasta valmistuneen varautua työskentelyn keskeytymiseen. Valviran näkemyksen mukaan lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että tilapäinen oikeus ammattihenkilön tehtävässä toimimiseen olisi voimassa, kunnes 30 päivän määräajassa saapunut hakemus on käsitelty. Säädösmuutos mahdollistaisi vastavalmistuneen ammattihenkilön katkeamattoman työskentelyn, jos laillistus myönnetään.

Työnantajan tulee varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilön oikeus toimia tehtävässään henkilöstöä rekrytoidessaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeuden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä. JulkiTerhikissä on tällä hetkellä noin 30 900 lääkäriä, joista noin 5 200:lla (noin 17 %) on ulkomainen koulutus. Vuonna 2018 myönnettiin lääkärin laillistus ulkomaalaisen koulutuksen nojalla 303 henkilölle.

Lue lisää:

Terveydenhuollon ammattioikeudet / opiskelijat (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 561

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi