Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lainsäädäntö aiheuttaa katkoksen lääkärin työskentelyyn valmistumisen ja laillistamisen välissä

Lainsäädäntö aiheuttaa katkoksen lääkärin työskentelyyn valmistumisen ja laillistamisen välissä

20.1.2012 12:38 / Uutinen

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (104/2008) mukaan lääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä suoritettuaan tietyn määrän lääkärinopintoja.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä lääkärinä vasta sen jälkeen kun Valvira on hakemuksen perusteella laillistanut hänet. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö ei enää ole opiskelija, joten hän ei voi toimia lääkärin tehtävissä opiskelijana.

Viime vuosina ammattioikeuksiin liittyvien tehtävien määrä on kasvanut niin suureksi, että Valvira ei pysty laillistamaan kaikkia valmistuvia lääketieteen lisensiaatteja valmistumispäivänä tai sitä seuraavana päivänä, vaikka he toimittaisivatkin laillistushakemukset Valviraan välittömästi valmistumisen jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen mukaan laillistamishakemusten käsittelyaikatavoite on viisi työpäivää. Tuona aikana lääketieteen lisensiaatti ei laillistamattomana saa nykylainsäädännön mukaan työskennellä lääkärin tehtävissä.

Laillistamista koskevassa lainsäädännössä ei ole tapahtunut muutoksia edellisiin vuosiin nähden. Viive laillistamisessa johtuu Valviran työtilanteesta.

Valvira laillistaa lääkärit ja merkitsee heidät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin. Työnantajat voivat tarkistaa verkossa olevasta JulkiTerhikistä, että henkilö on laillistettu lääkäri ja voi toimia lääkärin tehtävissä. Lääkärit saavat laillistamispäätöksen myöhemmin postiennakolla.

Valvira on tunnistanut ongelmat, jotka aiheutuvat valmistumisen ja laillistamisen välisestä viiveestä ja tuonut ne esiin mm. terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain muutosehdotuksissa.

Lääkärit eivät ole ainoa terveydenhuollon ammattihenkilöryhmä, jotka Valvira laillistaa. Suomessa on 17 terveydenhuollon ammattihenkilöryhmää, joille Valvira myöntää laillistuksen, ja lisäksi 13 ammattihenkilöryhmää, joille se myöntää nimikesuojauksen. Terhikki-rekisterissä on yhteensä lähes 400 000 terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot. Varsinkin keväisin ja syksyisin yliopistoista ja muista terveydenhuollon oppilaitoksista valmistuu tuhansittain opiskelijoita yhtä aikaa, mikä aiheuttaa ruuhkaa hakemusten käsittelyyn.

Suomessa valmistuvien lisäksi Valviraa työllistää ulkomailla opiskelleiden laillistus ja nimikesuojaus, joihin liittyy paljon erilaisia tarkistuksia ja yhteydenottoja ulkomaisiin oppilaitoksiin.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, p. (09) 7729 2121, 050 9179 326
Johtaja Jussi Holmalahti, p. (09) 7729 2157, 0400 838 713