Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lahjasoluhoitojen määrä nousi viime vuonna

Lahjasoluhoitojen määrä nousi viime vuonna

5.7.2022 09:30 / Uutinen

Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen määrä ja osuus hedelmöityshoidoista kasvoi vuonna 2021, samoin luovuttajien määrä. Uusia luovuttajia oli vuonna 2021 seuraavasti: siittiöiden luovuttajia 333, munasolujen luovuttajia 401 ja alkioiden luovuttajia 44.

Valvira pitää Luoteri-luovuttajarekisteriä hedelmöityshoitoihin sukusoluja tai alkioita luovuttaneista henkilöistä. Rekisteriin kirjataan kaikki uudet luovuttajat, joiden sukusoluja on kerätty lahjasoluhoitoja varten. Hedelmöityshoitojen seurauksena syntyneillä lapsilla on mahdollisuus täysi-ikäiseksi tultuaan saada tieto luovuttajasta. Valvira on pitänyt luovuttajarekisteriä vuodesta 2007, joten rekisteristä voivat hakea tietoa vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet, kun ovat täyttäneet 18 vuotta.

Klinikoiden määrä ennallaan

Hedelmöityshoitoa antavia klinikoita oli Suomessa vuonna 2021 yhteensä 16. Näistä yhdeksän oli julkisen terveydenhuollon yksiköitä ja seitsemän yksityisiä. Muutamalla yksityisellä klinikalla oli useampi toimipiste, joten yhteensä hedelmöityshoitoa antavia toimipisteitä yksityisellä sektorilla oli 12. Vuonna 2021 ei perustettu yhtään uutta klinikkaa, mutta yksi klinikka lopetti toimintansa.

Tiedot perustuvat hedelmöityshoitoklinikoiden Valviralle toimittamiin vuosiraportteihin.

Lisätietoja:

Lakimies Tuula Stark, 0295 209 548

Lisätietoa hedelmöityshoidoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista (thl.fi).

Lisätietoa lahjoitettujen sukusolujen määristä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean raportista (fimea.fi).