Sisältöjulkaisija

null Lääkäripalvelujen markkinoinnissa ollut harhaanjohtavuutta

Lääkäripalvelujen markkinoinnissa ollut harhaanjohtavuutta

19.11.2012 14:56 / Uutinen

Valvontaviranomaisten tietoon on tullut tapauksia, joissa vasta erikoistumisvaiheessa olevasta lääkäristä on esimerkiksi ajanvarauksen yhteydessä tai yksityisiä lääkäripalveluja markkinoitaessa käytetty erikoislääkäri-nimikettä. Esimerkiksi silmälääkäri-nimikettä on käytetty epäasianmukaisesti, joskus jopa tilanteessa, jossa lääkäri ei ole edes aloittanut erikoistumisopintoja. Potilaalla on oikeus tietää, onko häntä hoitava lääkäri erikoislääkäri vai vasta erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri.

Erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri voi käyttää termiä erikoistuva lääkäri. Termi on syytä kirjoittaa kokonaisuudessaan; lyhennetty muoto ”erik. lääkäri” voi olla harhaanjohtava.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on tämän lain nojalla saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilöä, jolla on tämän lain nojalla oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).

Lisätietoja valvirassa:

Ylitarkastaja Eine Oinas-Soudunsaari, puh. 0295 209 331

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä