Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lääkärinlausunto videovälitteisen tutkimuksen pohjalta - lausunto Kelalle

Lääkärinlausunto videovälitteisen tutkimuksen pohjalta - lausunto Kelalle

22.8.2013 13:11

Valvira on todennut Kelalle 17.6.2013 antamassaan lausunnossa, että potilaan psykiatrinen haastattelu työkyvyn ja kuntoutuksen arviointia varten voidaan tietyin edellytyksin suorittaa videon välityksellä. Valvira ei kuitenkaan pidä asianmukaisena, että lääkärinlausunnon diagnoosi, arviointi ja johtopäätökset perustuvat pelkästään videoteitse koottuun tietoon, vaan lausunnon laativalla lääkärillä pitää olla ajankohtaista tietoa potilaasta myös muista tietolähteistä kuin videohaastattelusta.

Videointiin perustuva lääkärinlausunto

Lisätietoja:
Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson, puh. 0295 209 401