Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

3.3.2017 10:57

Valvira kartoitti lääkäri- ja hammaslääkäriopiskelijoiden perehdytystä vuoden 2016 kesätöistä tehtyjen kyselyiden avulla. Lääkäriopiskelijoita koskevat tiedot on saatu Suomen Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2016 -kyselystä. Hammaslääkäriopiskelijoiden tiedot kerättiin alan järjestöjen kautta. Lääkäriopiskelijoita koskevaan kyselyyn vastasi 1 599 opiskelijaa, joista 612 oli ollut kesätöissä lääkärin tehtävissä. Hammaslääkäriopiskelijoita koskevaan kyselyyn vastasi 84 opiskelijaa, joista 78 oli työskennellyt hammaslääkärin tehtävissä kesällä 2016.

Lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivien opiskelijoiden perehdytys toimii pääosin hyvin, selviää Valviran kartoituksesta. Kaikki hammaslääkärinä toimivat opiskelijat oli perehdytetty, lääkärinä toimivista opiskelijoista perehdytystä oli saanut 90 % vastaajista.

Valviran kartoituksen perusteella moni asia perehdytyksessä toimi hyvin ja opiskelijat olivat siihen varsin tyytyväisiä. Noin 90 % sekä lääkäri- että hammaslääkäriopiskelijoista oli sitä mieltä, että perehdytyksessä käytiin läpi tehtävän kannalta olennaiset tilat ja välineet. Noin 85 % opiskelijoista koki, että työpaikalla annettu tosiasiallinen ohjaus oli riittävää.

Kartoitus paljasti kuitenkin myös puutteita. Säännösten edellyttämä kirjallisesti nimetty ohjaaja puuttui lähes puolelta opiskelijoista. Vaikka ohjaaja olikin hyvin saavutettavissa, ei tämä ole potilasturvallisuuden kannalta riittävää: ei voida olettaa, että opiskelija tunnistaa itse kaikki tilanteet, joissa hän tarvitsee ohjausta.

Valviran selvityksiä 1:2017

Lääkärin/hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys (pdf)