Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lääkäriliitto puuttuu tärkeään asiaan kiinnittäessään huomiota valvontaviranomaisten resursseihin

Lääkäriliitto puuttuu tärkeään asiaan kiinnittäessään huomiota valvontaviranomaisten resursseihin

29.8.2013 10:25 / Uutinen

Lääkäriliitto ottaa kantaa tärkeään asiaan tiedotteessaan ja pääkirjoituksessaan 29. elokuuta, kun se nostaa esiin valvovien viranomaisten tehtäviin nähden niukat henkilöstövoimavarat. Ongelma koskee koko valtionhallintoa ja kuntasektoria.

Valvira on kohta viisivuotisen olemassaolonsa aikana esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle tarpeensa saada lisää henkilökuntaa tiettyihin tehtäviin. Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan on vienyt budjettiesityksissään asian eteenpäin valtiovarainministeriölle. Aiempi valtion tuottavuusohjelma on kuitenkin rajoittanut mahdollisuuksia henkilöstölisäyksiin. Nykyisin tilanne on hieman joustavampi ja Valviralle myönnettiin tämän vuoden budjetissa määrärahaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja valvonta-asioiden resurssien vahvistamiseen, mikä tarkoittaa seitsemän uuden viran perustamista Valviraan. Olemme niistä tyytyväisiä tilanteessa, jossa monilta valtion virastoilta ja laitoksilta vähennettiin virkoja. Valvira on lisäksi nykyisten lupamaksujen turvin pystynyt palkkaamaan lisää henkilöstöä sekä ammattioikeusasioiden että valtakunnallisten yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujentuottajien lupa-asioiden käsittelyyn yhteensä kymmenen työntekijää.

Valvira on toistaiseksi selviytynyt tehtävistään. Tähän pääseminen on edellyttänyt työntekijöiltä venymistä, ja työpaine on joskus ollut lähes kohtuuton.

Valvovien virkamiesten määrää tuskin voidaan nykyisessä taloustilanteessa merkittävästi lisätä, joten meidän on löydettävä muita keinoja selvitä tehtävistämme. Jatkamme työtapojemme kehittämistä entistä tehokkaammiksi. Tietyillä lainsäädännön muutoksilla voitaisiin myös parantaa valvontaa. Valvira katsoo, että toimintayksiköiden omavalvonnan pitäisi olla valvonnassa etusijalla, ja viranomaisvalvonnalla valvottaisiin omavalvonnan toimivuutta. Tämä parantaisi myös potilaiden ja asiakkaiden oikeusturvaa, sillä tehokkaan ja toimivan omavalvonnan avulla monet ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan nopeasti siellä, missä ne ovat syntyneetkin, ja korjaaviin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä heti. Selvää on, että jälkikäteistä valvontaa, esimerkiksi kantelumenettelyä, tarvitaan kuitenkin jatkossakin.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Ritva Kujala, puh. 0295 209315

Henkilöstöpäällikkö Jussi-Pekka Moisio, puh. 0295 209 318