Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kuvaus datapohjaisen valvonnan tavoitetilasta antaa suuntaa valvonnan kehitystyölle

Kuvaus datapohjaisen valvonnan tavoitetilasta antaa suuntaa valvonnan kehitystyölle

17.12.2021 10:00 / päivitetty 17.12.2021 14:18 / Uutinen

Sote-tietotuotantoa uudistetaan palvelemaan viranomaisten ja hyvinvointialueiden tiedolla johtamista niiden seuranta-, arviointi-, ohjaus-, ja valvontatehtävissä. Toivo-ohjelman (soteuudistus.fi) Valtava-hankkeessa uudistetaan kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten ja hyvinvointialueiden tiedolla johtamista niiden seuranta-, arviointi-, ohjaus-, ja valvontatehtävissä.

Valviran johdolla on vuoden 2021 aikana kehitetty datapohjaista valvontaa osana Valtava-hanketta. Olemme laatineet kehitystyötä linjaamaan ja tulevien vuosien kehitystyön suuntaamisen sekä pidemmän aikavälin hankesuunnittelun priorisoinnin avuksi datapohjaisen valvonnan tavoitetilakuvauksen (pdf).

Tavoitetila-dokumentissa kuvataan Valviran ja aluehallintovirastojen datapohjaisen valvonnan tavoitetila viiden vuoden päähän. Tavoitetilakuvauksen näkökulmat ovat:​

  • Data: Tietotarpeet ja tietopohja​
  • Teknologia: Sovellukset ja tekninen arkkitehtuuri​
  • Prosessit: Tiedon hyödyntäminen, toimintamallit ja prosessit​
  • Organisaatio: Osaaminen ja tiimi​

Datapohjaisella valvonnalla lisätään valvonnan ennakoivuutta ja vaikuttavuutta

Datapohjaisen valvonnan tavoitteina ovat esimerkiksi laajan tietopohjan kehittäminen valvonnan tueksi, manuaalisen tiedon käsittelyn vähentäminen ja modernien analytiikka- ja raportointivälineiden hyödyntäminen sekä Valvirassa että aluehallintovirastoissa. Myös koneoppimisen ja tilastollisen mallintamisen menetelmiä hyödynnetään, jotta valvonnan ennakoivuutta ja vaikuttavuutta voidaan lisätä ja kohdentaa valvontaa riskiperusteisesti. Tuotetun tiedon tulee myös palvella kattavasti valvonnan eri prosesseja samalla kun valvonnan painopistettä siirretään reaktiivisesta valvonnasta ennakoivaan valvontaan ja omavalvonnan tukeen.

Tavoitetilassa tuotettu tieto palvelee sekä strategista että operatiivista johtamista. Tiedon avulla voidaan entistä paremmin perustella päätöksiä kuten valvontamenetelmien valintaa ja valvonnan painopisteiden siirtämistä tiettyyn palvelualaan​.

Valvonnan tietopohjaa täydennetään ja kehitetään jatkuvasti. Tietopohjan kehittäminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden laajaa yhteistyötä ja yhteistä tahtoa: tietopohjan tulee olla yhteinen palvelujentuottajien omavalvonnan, palvelujen järjestämisen, palvelujärjestelmän ohjauksen ja arvioinnin sekä valvonnan tarpeisiin.

Valtava-hankkeen toisella kaudella vuonna 2022 kehitystyötä jatketaan ja etenemisen tueksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma.

Lue lisää:

Datapohjaisen valvonnan tavoitetilakuvaus (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma, Toivo (valvira.fi)

Lisätietoja:

Petri Huovinen, kehittämispäällikkö, puh. 0295 209 340
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

17.12.2021 päivitetty saavutettavuusvaatimusten mukaiset tarkennukset linkkeihin.